PressIntervjuer, recensioner, artiklar, bilder etc

Har du fastnat i machofällan?

By Aktuellt, Blogg, PressNo Comments

Var det ett tag sedan du visade genuin nyfikenhet inför en kollegas idé? Om du visar dig sårbar, är du rädd för att bli bedömd eller avvisad? Har du svårt för att be om hjälp? Då kan du ha hamnat i machofällan!

Det tystnar i föreläsningssalen där jag står inför 150 chefer. Jag möter blicken hos en man i blå skjorta som sitter längst fram. Han säger, kan kvinnor var macho?

Oavsett om du identifierar dig som man, icke-binär eller kvinna så präglas synen på ledarskapet av traditionellt maskulina normer. Konstruktionen av maskulinitet och gott ledarskap är intimt sammankopplade. Stereotyper för en ledare är att vara rationell, tydlig, beslutsam, behärskad och risktagande med gott självförtroende.  Att identifiera sig med maskulina ideal kan befästa en orealistisk självbild och i värsta fall leda till att svaghet föraktas.

När vi själva inte tillåter oss att vara osäkra, få misslyckas eller vara hjälpsökande riskerar vi inte bara att må dåligt utan också bidra till en kultur som präglas av ideal som blir orimliga att leva upp till och som försämrar förutsättningarna för samarbete och kreativitet.

Så visst, svarar jag mannen. Vi alla kan hamna i machofällan. Med nödvändighet behöver ledare kunna förlika sig med tillstånd som hjälplöshet och öppna upp för känslomässigt delande av erfarenheter och omsorg om den andre. Det som i sin tur brukar betraktas som feminint.

För första gången i sin yrkeskarriär, blottar han sig, och visar ledningsgruppen sin förtvivlan och vilsenhet.

Cheferna reflekterar över i vilka situationer de känner sig sårbara på jobbet.

Jag berättar om mitt samtal med Anders Danielsson, landshövding och tidigare generaldirektör för Säpo och Migrationsverket. Vid 60-års åldern hamnar han i en akut krisreaktion och samtidigt ska han leda en stor verksamhet i kris. För första gången i sin yrkeskarriär, blottar han sig, och visar ledningsgruppen sin förtvivlan och vilsenhet. Det gav honom en insikt, genom att han sänkte garden, så gjorde andra det, och de kunde bygga nära tillitsfulla relationer. Han menar att det blev helt avgörande för att de skulle klara uppdraget.

Mannen i den blå skjortan sträcker upp sin hand. ”I en kultur där jag tillåts att vara såväl stark och beslutsam som svag och utforskande växer jag som människa och ledare. Men det krävs mod hos mig själv och hos andra för att hantera det. Att på mötet säga att jag har ingen aning eller visa att jag inte kommer att hålla deadline kräver tolerans för osäkerhet och omtanke.”

En kvinna konstaterar högt. ”Låt oss reflektera över hur vi kan öka vår tolerans för både osäkerhet och omsorg om oss själva och varandra? För nu vill vi ur machofällan!”

Ulrika Sedell, är vd för Sedell & Friends och författare. Hon driver Podd Mogna tillsammans med Reuben Sallmander och är en efterfrågad föreläsare. Sedan 20 år erbjuder hon chefshandledning för ledare som leder förändring. 

Publicerat i Chefstidningenhttps://chefstidningen.se/ledarskap/kronika/ulrika-sedell-har-du-fastnat-i-machofallan/

Leda integration i offentlig sektor – hur lyckas man?

By Press, Vägar till innanförskapNo Comments

Handelshögskolan har intervjuat Ulrika Sedell – ledarskapsutvecklare, föreläsare och författare till böckerna Bortom glastaket och Vägar till innanförskap. I höst är Ulrika aktuell med gästspel i SSE Executive Educations ledarutbildning Offentliga sektorns managementprogram (OSMP) på temat hur offentlig sektor kan lära av och samverka med övriga samhället när det gäller integration. Med intervjuer av ledare från framgångsrika svenska case i botten och slutsatser om angreppssätt som fungerar vill hon ge hoppfullhet och handlingskraft till ledare av integrationsprojekt. Nedan varvas ett urval inspirerande fall med handfasta tips för dig som är ledare i offentlig sektor.

Läs hela intervjun här

Skapa en plan för integration Aftonbladet Ulrika Sedell

By Press, Vägar till innanförskapNo Comments

DEBATT. Jag står på Medborgarplatsen i Stockholm och jag har svårt att ta in det jag ser och hör. ”Det är vårt land och inte ert!” skriks ut av ett 100-tal personer som har samlats här.

Anledningen är att ett stort antal afghanska ungdomar i desperation sittstrejkar sen de fått besked om att de måste lämna Sverige. De skrikande svenskarna har förenats på Facebook i en grupp som heter ”Stå upp för Sverige”. Där finns 175 000 svenskar som enats i sin avsky över invandringen. Detta hände för bara några dagar sedan.

Hur blev det så här? Vilken verklighetsuppfattning ledde till att så många kunde med att stå, rakt upp och ner, mitt på ljusa dan och rakt i ansiktet på ett gäng utsatta ungdomar skrika ut ren hat?

Läs hela debattartikeln här

Boken om vägar till innanförskap

By Press, Vägar till innanförskapNo Comments

Förra veckan kom boken från tryckeriet nu kommer författarna i Örebro för att sprida sina berättelser om ”Vägar till innanförskap”. Boken tar sin utgångspunkt i flyktingvågen 2015 och alla de lösningar som vuxit fram för att hjälpa nyanlända att hitta vänner, jobb, fritidsintressen och gemenskap, modeller som också går att använda för integration i stort.

Läs mer

Revir får inte bromsa integration

By Press, Vägar till innanförskapNo Comments

Precis som tidigare heter nyckeln till att bryta utanförskapet arbete och där gäller det att lära av vad som lite slarvigt brukar kallas för ”civilsamhället”. Ideellt drivna föreningar och engagerade människor som tagit sig på sig att förbättra integrationen. Exempel på detta har Ulrika Sedell & Eva von Wenstedt samlat i antologin Vägar till innanförskap (Idealistas).

 

Läs ledaren i NA som tar intryck av Vägar till innanförskap

Nytt ledarskap och modeller gav integration

By Kvalitetsmagasinet, Press, Vägar till innanförskapNo Comments

Hösten 2015 kom en våg av flyktingar till Sverige. Hur skulle vi hantera situationen? I den nya boken Vägar till innanförskap har Ulrika Sedell och Eva von Wernstedt intervjuat 15 ledare som genom nytänkande och flexibilitet hittat vägar att lyckas med integration.

innanforskapUskuggaWNär många såg hinder fanns det andra som kavlade upp ärmarna och startade projekt för att välkomna och skapa förutsättningar för nyanlända att komma in i det svenska samhället. I boken Vägar till innanförskap intervjuas 15 av dem, aktiva inom kommun, kyrka, näringsliv och ideell sektor.

– Den här perioden visar att Sverige har extremt dålig flexibilitet, med mycket regler och samarbeten som inte fungerar, men den flexibiliteten har de här personerna, säger författarna Ulrika Sedell och Eva von Wernstedt.

Läs i Kvalitetsmagasinet här

Lansering av Vägar till innanförskap – podden Ljudet av en dagordning

By Press, Vägar till innanförskapNo Comments

Lyssna till Ulrika Sedell och Eva von Wernstedt, författare till Vägar till innanförskap när de pratar om sin nya bok. Några av dem som deltar i boken medverkar också i ett panelsamtal: Alireza Akhondi, Vansbromodellen, Camilla Altéus, Svenska Basketbollsförbundets Välkommen Hit och Carl Dahlbäck, Guds hus. Moderator: Sofia Strömberg, Open Up! Boken finns att köpa i bokhandlare och direkt på idealistas.se.

”Kan hon så kan jag” Intervju med Ulrika Sedell

By Bortom glastaket, PressNo Comments

Inspirationsblogg i DRIVET podcas

Denna månad har jag intervjuat drivna Ulrika Sedell som är aktuell med nya boken ”Bortom Glastaket” där hon och kollegan Lena Gustafson intervjuat 26 kvinnor på toppositioner som berättat om vad som gynnat och hindrat dem i deras karriärer. Allt för att lyfta fram kvinnliga förebilder! Läs om Ulrikas historia och få värdefulla råd och tips på vägen. Enjoy!

Läs intervjun här hos DRIVET podcast

 

Äg din kraft och dina drömmar!

By Bortom glastaket, PressNo Comments

I det elfte avsnittet av Krossa glastaket diskuterar vi rapporter som visar att riskkapitalbolagen har svår kvinnobrist. Vidare undrar vi varför Fastighetsnytt i sin annons om deras podd endast intervjuar män? Vi möter Birgitta Reinfeldt som berättar om sin karriär och reflekterar över samhällets förändring. Vi tipsar om vad du ska undvika om du vill utveckla ditt personliga ledarskap och diskuterar lyssnarfrågan om det inre glastaket. Om du vill få tips om din karriär. Skriv till karriar@krossaglastaket.se

 

Här kan du lyssna på avsnittet hos Soundcloud

Här kan du lyssna på avsnittet hos Acast

7 nycklar för framgångsrikt ledarskap

By PressNo Comments

Ledarskap handlar ytterst om att ge förutsättningar för andra att nå resultat. Det är inte lätt att komma ihåg det när tävlingsinstinkten går igång och man vill vinna, eller den egna kritiska rösten blir så hög så allt fokus läggs på det egna beteendet och resultatet. Men det är din förmåga att förstå vem du är i andras ögon och hur du ska agera för att motivera, inspirera och ge precis det som dina enskilda medarbetare behöver som gör dig till en excellent ledare.

Med Lena Gustafsson skrev jag boken Bortom glastaket (Liber, 2015). Vi ville lyfta fram kvinnliga förebilder och intervjuade 26 kvinnor på toppen i skilda branscher. De berättade om vad som gynnat dem i karriären men också hur de skapat resultat. Vi sammanfattade deras erfarenheter med 7 karriärnycklar som beskrev deras självledarskap och i 7 ledarnycklar som var de gemensamma framgångsfaktorerna för att de uppnått magiska resultat.

1, Ha målet i sikte
När omvärlden förändras i allt högre takt och både globaliseringen och digitaliseringen resulterar i att förändringstrycket och konkurrensen blir allt större blir det allt viktigare att gå i takt med sin målgrupp. Då blir det avgörande att kunna förmedla mål och riktning för verksamheten. Säkerställ att kommunikationen avseende vision och mål är implementerad. Att medarbetarna kan förklara varför verksamheten finns är så mycket viktigare än att kunna processkartor och policys. För allt oftare behöver ledare och medarbetare förändra rutiner eller överträda policys för att nå mål. Då strategier och rutiner blir förlegade snabbt. Målet ska vara i fokus och inte gamla strategier.

2, Var en förebild
Allt fler studier visar att verksamhetens värderingar är avgörande för medarbetarna. En av de viktigaste metoderna att få medarbetare att agera på det sätt som är bäst för verksamhetens resultat är att själv uppträda så som du vill att andra ska agera. Om du visar att du anstränger dig för resultatet, lever utifrån verksamhetens värderingar och är personligt engagerad i att dina medarbetare ska leverera så får du andra motiverade. Det kräver dock att du delar verksamhetens värderingar. Gör du inte det? Då kommer det att bli svårt att i längden gestalta dem. I så fall, sök dig till en annan verksamhet.

3, Skapa relationer som utvecklar affären
Som ledare behöver du ha lika mycket fokus på att utveckla verksamheten som att bygga relationer med dina medarbetare. Om du lägger för mycket tyngdpunkt på verksamhetsutveckling kan du tappa dem som ska göra resultatet. Lägger du å andra sidan för mycket tid och engagemang på personalen riskerar du att mer skapa en familj än en arbetsgrupp som arbetar mot ett gemensamt mål. Det är alltid en balans. Bevaka och notera ditt eget beteende och eventuellt symtom på att du prioriterar fel.

4, Led ur konflikt
Konflikter är en del av livet och även på en arbetsplats. Men det är du som har ansvaret att ge förutsättningar för att lösa konflikter i din grupp. Var tydlig med värderingar, spelregler och på vilket sätt du vill se att konflikter hanteras. För att en grupp ska våga vara progressiv, lösningsinriktad och pröva nya sätt behöver det finns en känsla av tillit i gruppen. Genom att du med värme och empati leder medarbetare ur sak- lojalitet eller personkonflikter så visar du vägen till lösningen. Genom att visa att alla kan göra fel, och det uppskattas om det resulterar i ett lärande och en vilja till lösning. Genom att få insikter om hur just du hanterar konflikter rekommenderar jag att du gör en konfliktstilstest. Det är avgörande för ditt ledarskap att kunna leda ur konflikter.

5, Involvera
Som sagt, det är inte du som ska skapa resultatet utan det är dina medarbetare. Förändringsarbete har betydligt större chanser att lyckas om du involverar dina medarbetare från början. Både i problematiseringen kring nuläget som i lösningar för dessa. Det kan kännas som att det tar väldigt mycket tid initialt, men på sikt tjänar du tid då hela implementeringen görs samtidigt. Dessutom är det centralt att komma till insikt om när verksamheten förändras i snabb takt så behöver du medarbetarnas erfarenheter och kunskaper av verksamheten för att utveckla den åt ett adekvat håll. Det hierarkiska ledarskapet motverkar utveckling!

6, Ge andra förutsättningar att lyckas
En avgörande förutsättning för att nå bästa möjliga resultat är att bli skicklig på att delegera. Var tydlig med vilka förväntningar du önskar och diskutera igenom med dina medarbetare vad de behöver för att nå dina förväntningar. Är det i balans med resurser, deadline eller medarbetarens kompetens? När ni är överens om vad som ska åstadkommas och förutsättningar för det så var tydlig med när och om vad du vill ha rapporter. Utifrån vad du behöver veta för att känna dig trygg med att målen kommer att nås. Så fort du ser att det inte går åt rätt håll behöver ni revidera både mål och förutsättningarna.

7, Stå på stadig grund
Du är det viktigaste instrumentet för ditt ledarskap. Ju bättre du känner dig själv, dina styrkor, utvecklingsområden och behov desto bättre ledare blir du. När du är trygg, förstår dina drivkrafter får du lättare att förstå dina medarbetare. Du kan bättre hantera ångest, tvivel och stress. Och när du inte känner dig själv är det lätt att du blir ojämn i hur du hanterar situationer och svår att läsa av för medarbetare. Därför att du styrs omedvetet av dina känslor. Sätt av tid för din personliga utveckling. Det är din bästa investering för ditt ledarskap, välmående och karriär. Det går att göra på en mängd olika sätt. Meditation, terapi, att ha en mentor eller coach, att för dagbok, läsa romaner, umgås med vänner.. Det gäller att hitta ditt sätt som passar dig.

Att vara ledare är ett fantastiskt inspirerande och roligt uppdrag med ett mandat att göra skillnad. Genom att utvecklas och skaffa verktyg för ditt ledarskap får du oanade möjligheter att möta framtiden med kraften att göra precis så stora resultat som du önskar.

Finns publicerad här: