Synen på kön påverkar ledarskap , Kyrkans tidning

Kyrkans tidning har lyssnat till Ulrika Sedells föreläsning om ledarskap i Filadelphiakyrkan i Stockholm. Ulrika föreläste för 2000 personer som har ledande befattningar i svenska kyrkan.