Press

Intervju hos Chef.se

Du kommer snart att tappa din bästa medarbetare. Och varken beröm, högre lön eller tjänstebil lär ändra på saken. Steg ett: identifiera vem som är högpresterare…

Intervju hos motivation.se

Skapa motivation med idéburet ledarskap. Bästa sättet att påverka som ledare är att vara ett föredöme och leva organisationens värderingar, säger ledarskapskonsulten Ulrika Sedell…

Intervju hos Civilekonomen

Männen fortsätter att dominera på toppbefattningar. En ny bok beskriver 7 nycklar till hur du som kvinna tar dig förbi glastaket. Problemet med glastaket är att det inte syns eller märks förrän…

Vad beror glastaket på?

Krönika i Veckans Affärer.
Vi har mött kvinnorna som trotsar statistiken och når bortom glastaket. I vår bok ”Bortom glastaket” berättar 26 ledande kvinnor om sina karriärer och sitt ledarskap…

Intervju hos Personal och Ledarskap

De ville skriva en bok om kvinnors karriär, men det blev lika mycket en ledarskapsbok. Chefsutvecklaren, och numera författaren, Ulrika Sedell kallar det för en bonus…

Recension från Svensk Tidskrift

”Är det inte dags för barn snart?”

Kvinnor pratar med kvinnor. Det är fokus på familj, relationer, boende och föräldraskap.

Män pratar med män. Jobb diskuteras. Rekryteringar, affärer och nästa steg uppåt…

Erfarenheten har talat

26 kvinnor. Höga chefer med stort mandat att leda. Från akademin, myndighet, näringsliv, politik, kyrka, bistånd, rättsväsendet, landsting, fackförbund…

Recension från Tidningen.Nu

Kvinnor utgör bara 12 procent av alla vd:ar i Sverige. Men de som finns, hur har de tagit sig dit?
Det är nyckelfrågan som blev upprinnelsen till boken…