Föreläsningar

Vi erbjuder en rad föreläsningar inom ledarskap, karriär och utveckling.

Att växa som vuxen - mogna

Verktyg för att hantera egna och andras känslor och förmågan att styra egna beteenden.

Robert Kegan, professor vid Harvard University, är tongivande inom ledarskapsforskningen idag. Hans forskning visar att det finns ett starkt samband mellan chefens förmåga att förstå sig själv, sätta sig in i andras perspektiv med affärsresultat. Och att chefens utveckling är central för medarbetarnas utveckling och resultat. Mognad innebär att härbärgera påfrestande erfarenheter, osäkerhet eller misslyckanden. Att se en större bild än den egna och förmågan att uttrycka känslor, tankar men inte låta sig styras av dem, utan i högre grad styras av inre värderingar, vilket ger styrka och varsamhet.

Ulrika Sedell tillsammans med skådespelaren och musikern Reuben Sallmander föreläser om verktyg som gynnar självinsikt och metoder för personlig utveckling. Föreläsningen varvar övningar i medveten närvaro och andning tillsammans med inspel av teorier och forskning, metodträning varvat med estetiska och emotionella uttryck såsom musik, lyrik och konst.

Autentiskt ledarskap

När visade du genuint intresse för en kollegas idé sist? Om du visar dig sårbar, är du rädd för att bli bedömd eller avvisad? Har du svårt för att be om hjälp?

Då kan du ha fastnat i machofällan. Du är autentisk när det finns en samstämmighet mellan vad du säger, känner och gör såväl som att du kan ta ansvar för dina behov men också för den påverkansmöjlighet du har på andra. Dagens forskning visar på ett starkt samband mellan autentiskt ledarskap och att få följare. Det vill säga att få med sig medarbetare, medlemmar, kunder mfl.

Det här är en föreläsning om vad som är gynnsamt för att utveckla ett autentiskt ledarskap och förutsättningar för att skapa en kultur som präglas av autenticitet. Och varför det är så svårt.

En framtid bortom glastaket – 7 karriärnycklar

Det handlar om att ta kommandot över sin egen karriär och identifiera vilka faktorer som är avgörande. Eller vad som krävs för att attrahera och behålla de som ger utveckling.

I Boken Bortom glastaket intervjuas 26 kvinnor på toppositioner om hur de har tagit sig fram i arbetslivet. Om vad som hindrat dem och vad som gynnat deras väg framåt. Det handlar om färdigheter, relationer och kontexter som visats vara gemensamma framgångsfaktorer. Hittills har 150 000 lyssnat på föreläsningarna – alltid med minst 97% nöjdhet.

Att leda utveckling, inte styra människor – 7 ledarnycklar

Att leda utveckling innebär att styra med visioner och leva verksamhetens värderingar. Det är inte alltid lätt. I boken Bortom glastaket intervjuas 26 ledare som nått toppositioner i sina respektive branscher.

Det finns gemensamma faktorer som bidragit till att de har lyckats skapa resultat genom sina medarbetare. Under föreläsningen får ni ta del av 7 ledarnycklar. Metoder och verktyg som går direkt att omsätta i ditt ledarskap.

Vägar till innanförskap – modeller som funkar

En av nutidens största utmaningar i Sverige handlar om att göra det möjligt för människor som har kommit hit att introduceras och inkluderas. Varför är det så svårt? Finns det modeller eller koncept som visats fungera?

I boken ”Vägar till innanförskap” intervjuas 15 ledare om 14 olika koncept eller modeller för att skapa förutsättningar för integration. Det är chefer inom kommun, kyrka och idéburen verksamhet men även sociala entreprenörer och enskilda medborgare som organiserat nätverk. De har alla tagit risk och övervunnit hinder. Intervjuerna visar på vilka hinder som finns för att lyckas med att skapa förutsättningar för innanförskap men också vad de hade behövt för att lyckas skala upp, i ökad grad sprida och gjort större impact.

Vägar till innanförskap – 5 ledarskapsstrategier

Att leda i osäkerhet med ständigt nya förutsättningar ställer krav på ett ledarskap som är grundat i värderingar och vision. Det krävs också att arbeta nära målgruppen för att vara relevant och vara i takt med deras behov.

I boken Vägar till innanförskap intervjuas 15 ledare, chefer inom kommun, kyrka, idéburen sektor, sociala entreprenörer och enskilda medborgare som skapat nätverk. De har alla på helt olika sätt bidragit med att skapa koncept/modeller för integration och sedan lett arbetet. De visade sig att de hade angripit utmaningen på ett liknande sätt och att det finns 5 gemensamma framgångsfaktorer. I boken kallas de för ledarskapsstrategier och de har varit avgörande för att leda i en komplex verksamhet med stor osäkerhet och oförutsägbarhet. Det är en entreprenellt ledarskap som utgår från varför verksamheten finns och dess syfte och mindre utifrån upparbetade strukturer och rutiner.

Manlighetskoden – ledarskapets 7 dygder

En föreläsning som visar vägen från förlegade ideal och matchokultur till en inkluderande miljö med ett medvetet och hållbart ledarskap.

Föreläsningen bygger på boken som utgår från samtal med 16 framgångsrika ledare, 15 män och en kvinna som levt som man. Vad är utmaningarna? Hur har lösningarna sett ut och vilket ledarskap krävs för att lyckas? Under föreläsningen redogörs bokens slutsatser om de 7 dygderna.

 
  • Öka din medvetenhet
  • Lev din vision
  • Öka din självinsikt
  • Var nyfiken
  • Visa sårbarhet
  • Känn medkänsla
  • Visa civilkurage

ACT at work

Forskning visar att 1 av 2 svenskar drabbas någon gång av psykisk ohälsa och att det är främst kvinnor som drabbas. Det kostar arbetsgivarna över 20 miljarder varje år. Det finns ingenting som tyder på att stressen kommer att sänkas.

Samhället blir allt mer oförutsägbart, konkurrensen och globaliseringen ökar. Det kräver chefer och medarbetare som blir allt mer flexibla och därmed trygga i ovisshet. ACT är en banbrytande metod som är utvecklad i USA av Stevens Hayes och har sedan utvecklats för Sverige vid Karolinska Institutet. ACT har rötter i modern forskning om hjärnan och i zenbuddismen. Metoderna utgår från kognitiv beteendeterapi och har också kallats för tredje vågens KBT. Ulrika ger bakgrunden till metoden och varvar övningar med goda exempel. En föreläsning som ger perspektiv och verktyg för att hantera oundviklig stress i vardagen.

DIGI-FIKA MED ULRIKA

En dag i månaden avsätter Ulrika Sedell för att fika. Är du intresserad av att ”Fika med Ulrika” så hör av dig. Det kommer bli roligt!