MANLIGHETSKODEN – LEDARSKAPETS 7 DYGDER

Hur förändrar vi förlegade normer och strukturer på våra arbetsplatser? Hur gör vi upp med machokulturen? Trots att det mesta i vår omgivning uppdateras och optimeras för det här århundradet premieras utdaterade mans- och ledarskapsideal.

Det är med andra ord hög tid att förändra bilden av vad en framgångsrik ledare är och gör.

Manlighetskoden bygger på samtal med 15 män och en kvinna, som tidigare levt som man, vilka alla på olika sätt har brutit med traditionella förväntningar på vad det innebär att vara man i en ledande position. Ur deras berättelser framträder vägar att skapa ett inkluderande klimat och ett inspirerande, medvetet och hållbart mans- och ledarskapsideal.

Dela:

Är du macho eller autentiskt? Få din diagnos här.

Manlighetskoden utgår från att machoideal som påverkar förväntningar på en mans beteende såväl som ledarens ledarskap är förlegat och destruktivt. Men det kan vara svårt att bryta. Dels kan det vara djupt rotat i kulturer och kontexter och många gånger saknas det både insikt och kunskap om hur det kan förändras.

Det här är en enkel diagnos över vad du kan behöva att utveckla för att göra upp med din inre macho och bli mer autentisk.

OM SEDELL & FRIENDS

Ulrika är beteendevetare med gedigen erfarenhet av att utveckla ledarskap och organisation. Med en bakgrund som vd för konsultbyråer, rekryterare, utbildningsansvarig driver hon i dag egen verksamhet. Hon är medförfattare till succéböckerna Bortom glastaket, Vägar till innanförskap och Manlighetskoden.

Hon har föreläst för 700 000-tals ledare och skräddarsytt chefshandledning, workshops, utbildningar i ledarskap både i civilsamhället, offentlig verksamhet och i näringslivet.