Upptäck vägar till innanförskap

Berättelser om att inkludera, om ledarskap, mod och en vilja att förändra samhället.


Utveckla maskulinitetsnormer genom Manlighetskoden

Hur ett inkluderande klimat och ett inspirerande, medvetet och hållbart mans- och ledarskapsideal skapas.


Följ med bortom glastaket

26 ledande kvinnor om karriär, drivkrafter och ledarskap.


Nyhet! Manlighetskoden

Hur ett inkluderande klimat och ett inspirerande, medvetet och hållbart mans- och ledarskapsideal skapas.


Upptäck vägar till innanförskap

Berättelser om att inkludera, om ledarskap, mod och en vilja att förändra samhället.


Följ med bortom glastaket

26 ledande kvinnor om karriär, drivkrafter och ledarskap.

*Ny Podcast*

Podd Mogna

Om att växa som vuxen, utveckla färdigheter, utgå från fler perspektiv, värdera kunskap och utveckla självinsikt. Med Reuben Sallmander, skådespelare och musiker och Ulrika Sedell, författare, föreläsare och chefsutvecklare som varje avsnitt möter en gäst. Dessutom medverkar Arthur Engel, styrelseproffs, rådgivare och terapeut och som är poddens reflektör.
Lyssna här

Blogg

Blogg

Aktuellt

Aktuellt

Det är kvinnornas tid! Vi ser det i samhället, utbildningssystemen och på arbetsmarknaden. Jag är fullständigt övertygad om att det är kvinnorna som mer och mer kommer att stå för utveckling och tillväxt. Den som vill spräcka glastaket gör bäst i att lyssna på Ulrika Sedell. Hon har inte bara varit med och skrivit den viktiga och intressanta boken Bortom Glastaket, hon är dessutom fantastisk som talare. Med humor, närvaro och allvar ger hon kvinnor och män råd om hur vi skapar förutsättningar också för kvinnor att utnyttja sin potential.

Per Schlingmann

Mina möten med Ulrika blev så mycket mer än bara kärriärrådgivning – hon hjälpte mig med att tänka över min situation och vad som är viktigt i det långa perspektivet. Ulrikas stöd har varit, och är en i dag, ovärderligt för mig.

Jannike Falkman · Pressekreterare, Svensk Mjölk

Med sin erfarenhet av chefsutveckling och förändringsledning, inte minst inom den ideélla sektorn, resulterade utvecklingsprogrammet med Ulrika som processledare, i en för chefskollegiet gemensam grundplattform och en förståelse och en samsyn om vikten av förändringsledning både i det egna personliga ledarskapet och det gemensamma för organisationens fortsatta utveckling.

Lena Andreis · Personalchef, Svenska kyrkans kansli

Livs- och karriärplanering med Ulrika Sedell gav mig konstruktiva verktyg att hantera olika situationer, verktyg som jag går tillbaka till både i mitt yrkes- och privatliv. Främst gav det mig motivation och självförtroende för vidare val i min yrkesroll.

Ewa Holsti · Programkontoret

Ulrika Sedell hjälpte mig genom en tuff period. Hon fick mig att tänka i nya banor. Men framför allt lyckades hon få mig att se att jag egentligen själv satt inne med många av svaren. Mycket tack vare henne blev jag bättre på att identifiera och använda mina egna starka sidor bättre i mitt ledarskap. Såg saker utifrån. Ur nya perspektiv.

Mikael Botnen Diamant · Generalsekreterare, Röda korsets ungdomsförbund

Ulrika Sedell konsulterades först för att hjälpa till att utarbeta vår nya organisation och under en längre tid var hon också min chefscoach. Ulrika har en förmåga att alltid hålla fokus på organisationens mål och analysera vad som behövs för att uppnå dessa. Då det blev stora förändringar även i mitt uppdrag som chef var det ovärderligt att ha Ulrika som tryggt hjälpte mig att sortera ut allt som hände. Ulrikas coachning var oerhört värdefull och betydelsefull för mig.

Eva Harnesk · Tf generalsekreterare, BRIS

Inspirerande och den mest intressanta ingång på dagens utmaningar kring ”jämställdhet” jag har sett. Icke exkluderande, framåtblickande, konstruktiv, affärsmässig och fräsch! Tycker mycket om kopplingarna emot beteende spektrat och själva ledarskapet som dom flesta helt missar..

Jesper Borrfors, J Borrfors Consulting AB

Det är kvinnornas tid! Vi ser det i samhället, utbildningssystemen och på arbetsmarknaden. Jag är fullständigt övertygad om att det är kvinnorna som mer och mer kommer att stå för utveckling och tillväxt. Den som vill spräcka glastaket gör bäst i att lyssna på Ulrika Sedell. Hon har inte bara varit med och skrivit den viktiga och intressanta boken Bortom Glastaket, hon är dessutom fantastisk som talare. Med humor, närvaro och allvar ger hon kvinnor och män råd om hur vi skapar förutsättningar också för kvinnor att utnyttja sin potential.

Per Schlingmann

Mina möten med Ulrika blev så mycket mer än bara kärriärrådgivning – hon hjälpte mig med att tänka över min situation och vad som är viktigt i det långa perspektivet. Ulrikas stöd har varit, och är en i dag, ovärderligt för mig.

Jannike Falkman · Pressekreterare, Svensk Mjölk

Med sin erfarenhet av chefsutveckling och förändringsledning, inte minst inom den ideélla sektorn, resulterade utvecklingsprogrammet med Ulrika som processledare, i en för chefskollegiet gemensam grundplattform och en förståelse och en samsyn om vikten av förändringsledning både i det egna personliga ledarskapet och det gemensamma för organisationens fortsatta utveckling.

Lena Andreis · Personalchef, Svenska kyrkans kansli
Handledning

Chefshandledning

Chefshandledning är en form av ledarutveckling som har visat sig ha stor effekt på ledarbeteendet. Här får du möjlighet att reflektera tillsammans med ett professionellt bollplank för djupare självinsikt, bättre balans och fler alternativa vägval.

30.000 kr exkl moms

Boken ”Bortom Glastaket” ingår

Handledning

Karriärhandledning

Livs- och karriärutveckling är en form av kompetensutveckling som ger insikter och klargöranden kring livssituation, mål och strategi för att nå dit. Karriärutveckling handlar om att ha balans i livet och att känna arbetsglädje och motivation.

28.000 kr exkl moms

Boken ”Bortom Glastaket” ingår

Handledning

Grupphandledning ledare

Grupphandledning syftar till att tillsammans med andra ledare få möjlighet att arbeta med egna och andras ledardilemman. Gruppen leds av en coach med bred erfarenhet av chefs- och ledarfrågor.

15.000 kr exkl moms

Boken ”Bortom Glastaket” ingår

Handledning

Individuell- och grupphandledning

Handledning som syftar till att utveckla ledarskapsideal. Programmet skräddarsys utifrån organisation- och ledarens behov. Programmet kan användas i jämställdhetsprogram och kan riktas särskilt för män.

Offereras
Utbildning

ACT-utbildning

ACT är en evidensbaserad metod för att åstadkomma en ökad flexibilitet i organisationens beteende. ACT at work ger verktyg för att att öka psykologisk flexibilitet vilket gör beredskap att hantera stress och förändring.

Offereras
Utbildning

Skräddarsydd ledarutveckling

Tyngdpunkten ligger på att som chef skapa inre motivation och begrepp som värderingar, moral, äkthet är centrala precis som förmågan att skapa trygga, effektiva och framgångsrika relationer.

Offereras
Föreläsning

En framtid bortom glastaket – 7 karriärnycklar

Det handlar om att ta kommandot över sin egen karriär och identifiera vilka faktorer som är avgörande. Eller vad som krävs för att attrahera och behålla de som ger utveckling. 150.000 har redan lyssnat, med minst 97% nöjdhet.

Föreläsning

Att leda utveckling, inte styra människor – 7 ledarnycklar

Att leda utveckling innebär att styra med visioner och leva verksamhetens värderingar. Det är inte alltid lätt. I boken Bortom glastaket intervjuas 26 ledare som nått toppositioner i sina respektive branscher.

Föreläsning

Vägar till innanförskap – modeller som funkar

En insprierande föreläsning om att det går att skapa ett inkluderande Sverige, att det finns modeller som givit resultat och vad som har krävts för att lyckas.

Föreläsning

Vägar till innanförskap – 5 ledarskapsstrategier

Att leda i osäkerhet med ständigt nya förutsättningar ställer krav på ett ledarskap som är grundat i värderingar och vision. Vi går igenom fem ledarstrategier tillsammans med några av modellerna som kan användas för att skapa resultat.

Föreläsning

Manlighetskoden – Ledarskapets 7 dygder

En föreläsning som visar vägen från förlegade ideal och matchokultur till en inkluderande miljö med ett medvetet och hållbart ledarskap.

Föreläsning

ACT at work

En evidensbaserad metod för att åstadkomma en ökad flexibilitet i organisationens beteende. Med sin utgångspunkt från kognitiv beteendeterapi och har metoden också kallats för tredje vågens KBT.

Ulrika och Jonas låter läsaren, via 16 öppenhjärtliga intervjuer, ta del av personliga reflektioner som alla belyser de normer som finns inom näringslivet idag, men också hur dessa framgångsrika ledare har lyckats förändra kulturer. Om du delar uppfattningen att ledare som genuint förstår och kännetecknas av att ett värderingsstyrt självledarskap kommer att bana väg för utveckling av individer, grupper och organisationer som i sin tur skapar ett nödvändigt inkluderande och jämlikt näringsliv har du hittat rätt bok.

Sven Eggefalk – VD, Länsförsäkringar Bank

Författarna fångar dagens komplexa ledarskapsutmaning och lyckas på ett lättbegripligt sätt, med stöd i forskning och spännande intervjuer, ge mig som läsare nycklar till att förändra mitt eget ledarskap.

Martin Sandgren, Entreprenör och investerare, fd vice vd Academedia

Det verkar fortfarande finnas ett glastak. Ett sätt att ändra på det är att ge den här boken till dina döttrar, söner, vänner, kollegor och bekanta!

Åsa Söderström Jerring, styrelseledamot

Det är först när man verkligen blir medveten om hur man är, och dessutom vad det innebär när man är norm, som man kan göra verklig skillnad för sig själv och andra. Med ”Manlighetskoden” kommer fler kunna växa i sitt ledarskap, tack vare starka personliga berättelser, skarp analys och några verktyg för alla att ta med sig. Viktig och användbar läsning för både män och kvinnor!

Anna Kinberg Batra – Rådgivare och föreläsare om politik, ledarskap och förändring, fd Partiordförande Moderaterna

Intervjuerna i denna bok är ett oerhört värdefullt bidrag till berättelsen om en ny manlighet. Den ger ett rikt perspektiv på vår roll som manliga ledare på vägen mot ett jämställt arbetsliv. Jag kan varmt rekommendera boken.

David Sonnek – VD, Industrifonden

Manlighetskoden ger insiktsfull kunskap om mötet mellan oss människor och de olikheter vi ska värna. Boken ger en unik och omsorgsfull inblick i utmaningar om jämlikhet och värdighet. Den ger dig och mig förutsättningar för samtal om vilka människor vi vill vara. En fin gåva i en tid där samtalet om mänsklighet är viktigare än någonsin.

Ida Texéll – Kommundirektör, Upplands-Bro, fd Förbundsdirektör, Brandkåren Attunda

Det är en riktigt inspirerande bok, och jag imponeras av allt det engagemang, den kraft och den idérikedom människor runt om i samhället visar i arbetet för att öka innanförskapet i samhället! Boken kan starkt rekommenderas alla som funderar över vad som kan göras för att Sverige ska bli ett mer inkluderande samhälle!

Jesper StrombackProfessor, politisk kommunikation

Bortom Glastaket behövs. Den behövs på politiska kontor. Den behövs på företag. Den behövs i skolor. Och den behövs på soffbord, avfotograferad och instagrammad med en spänd biceps-emoji som enda bildtext.

Solveig Voyce, Svensk Tidskrift

Den här boken har gett mig en knuff i rätt riktning och förhoppningsvis kommer den också att läsas av män i ledande positioner och öka deras kunskap om hur kvinnor tänker, fungerar och agerar.

Gunilla Forsmark Karlsson, bloggare och konsult

Det verkar fortfarande finnas ett glastak. Ett sätt att ändra på det är att ge den här boken till dina döttrar, söner, vänner, kollegor och bekanta!

Åsa Söderström Jerring, styrelseledamot

Bortom glastaket är utmärkt läsning för alla som vill vara med och bygga det nya.

Anders Källström, vd & koncernchef – Lantbrukarnas Riksförbund

Bortom glastaket är en levande bok där kvinnor som leder generöst bjuder på sina erfarenheter. Författarna har sammanställt kärriär- och ledarnycklar och jag kan intyga att de stämmer.

Meg Tiveus, styrelseledamot

Den låter läsaren se, inte vad som är fel, orättvist och trasigt, utan vad som skapar rätt, rättvisa och helhet. Och det alldeles oavsett läsarens kön, ambitioner eller ledarroll. Bortom glastaket är en bra titel, det här är en ledarskapsbok som sträcker sig långt bortom.

Troed Troedson

Om Sedell&Friends

Sedell & Friends grundades 2015 och är en verksamhet som ständigt utvecklas. Vi arbetar i nätverk, alla är erfarna ledare med fördjupad beteendevetenskaplig utbildning och vi delar värderingar om vilket ledarskap som krävs för att öka produktionen, välmående och ett samhälle som bygger på humanism.

Sedell och Friends AB utvecklas tillsammans med våra kunder och samarbetspartner, men även utifrån egna studier. Vi följer marknadens behov i mötena med våra kunder. Vart annat år har Ulrika Sedell givit ut en ny bok där ledare och ledarskap har studerats genom kvalitativa metoder. Nyckelbegrepp är kunskap och människovärde som också genomsyrar våra värderingar som i sin tur är ledord för våra tjänster och egen affärsutveckling. Evidensbaserad kunskap, beprövad erfarenhet och värdestyrning är väl integrerat i våra erbjudanden. 

Våra kunder finns inom näringsliv, offentlig sektor såväl som idéburen sektor.  I en föränderlig värld ställs vi inför nya ledarutmaningar vilket leder till att vi behöver former för ledarträning som utmanar traditionellt ledarskap. Vi tar fasta på att framtidens ledarskap kommer att handla om ett normkritiskt synsätt och förmågan att genomföra förändringar som ibland är oönskade. Vi synliggör strukturer/normer/härskande värderingar som motverkar resultat för att sedan lyfta fram goda exempel eller förebilder och dra slutsatser om vilka metoder som kan användas för att förändra. Det gör vi exempelvis med böckerna Bortom glastaket, där ledande kvinnor beskriver vad som gynnat dem för att runda strukturer och krossa glastak, Vägar till innanförskap som visar på modeller och koncept som lyckats skapa förutsättningar för migration och integration och svarar på vilket ledarskap krävs när stora förändringar krävs. Boken Manlighetskoden bygger på samtal med ledande män som bryter mot förlegade mansideal och strukturer och vad vi kan lära av deras självledarskap. 

I podden Krossa glastaket intervjuas kvinnor som rundat strukturer och hanterat glastak. Och vad vi kan lära av deras erfarenheter.

Under 2019 genomförde Ulrika Sedell  över 200 föreläsningar för näringsliv och offentlig sektor. Vd:ar, politiker, generalsekreterare, kyrkoherdar och ledare inom idrotten, kyrkan, fackförbund, bolag inom finans, bygg, akademin och reklam/pr har gått i handledning. Workshops har bland annat genomförts förr advokatbyråer, reklambyråer, brandmän, poliser, byggbranschen och verksamhetsindustrin. 

Vår syn på ledarskap

Ledarskap är en av de enskilt viktigaste faktorerna för att utveckla Sverige, verksamheter, grupper eller det egna livet. Studier visar att det blir allt mer komplext att vara ledare. Förändring är numera ett tillstånd och därför blir flexibilitet allt mer avgörande. Framtiden är allt mer oförutsägbar och därför krävs beredskap för nya utmaningar vilket gör att mål snabbt kan omvärderas, och därmed blir det väsentlig att alla delar visionen. Det ökade förändringstrycket ger ofta känsla av stress och därför är metoder för att hantera och bygga in i verksamheten värdefullt.

Krav på transparens ökar och då blir verksamhetens värderingar synliga och eventuella gap mellan retorik och praktik blir tydliga.

Ledarskap gör skillnad. Vi tror på ett ledarskap som lever sina värderingar och är tydlig med ram och riktning. Ett modigt ledarskap som vågar pröva nya vägar och som står upp för värderingar som människors lika värde och hållbarhet i alla delar. Ett ledarskap som bygger trovärdiga relationer och som inger hopp, energi, hanterar konflikter, är tydlig med delegering, feedback och uppföljning. Det ställer krav på kreativitet, att reglera känslor och förmågan att skapa överblick.

Det ledarskapet kan vi bidra med. Genom att skapa workshops, ge föreläsningar, skräddarsy ledarskapsprogram och ge handledning i personligt såväl som professionellt ledarskap eller i karriärfrågor. Vår utgångspunkt är att bidra till ett samhälle där människor har lika värde och där det finns en värme och medmänsklighet. Vi är övertygade om att det är skillnad på att vara bäst i världen eller göra det som är bäst för världen. Vi bidrar till ett ledarskap som ger förutsättningar för att skapa ökad produktion och ökat välmående.

Ulrika Sedell
Grundare och vd, Sedell&Friends

 

Hör gärna av dig om du har funderingar eller bara helt enkelt vill ses över en fika.

En dag i veckan avsätter Ulrika Sedell för att fika. Är du intresserad av att ”fika med Ulrika” så hör av dig. Det kommer att bli roligt!

SEDELL & FRIENDS
UMA Workspace, Bleckholmstorget 30 F | 111 64 Stockholm
070-225 10 10 | info@sedellfriends.se
Namn
Epost

Meddelande

Denna sida är skyddad av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy och användarvillkor gäller.