LEDARUTVECKLING
FÖR DIG SOM LEDER
UTVECKLING

UTBILDNING | HANDLEDNING | FÖRELÄSNING

OM SEDELL & FRIENDS

Sedell & Friends är en verksamhet i ständig förändring. Tillsammans med samarbetspartner och kunder utvecklas nya produkter och koncept. Ulrika Sedell, grundare och VD är beteendevetare med gedigen erfarenhet av att utveckla ledarskap och organisation. Med en bakgrund som vd för konsultbyråer, utbildningsansvarig och chef startade hon Sedell & Friends 2015. Sedan dess har hon bland annat tillsammans med kollegor skrivit böckerna Bortom glastaket, Vägar till innanförskap och Manlighetskoden. Skapat poddar som Krossa glastaket och Podd Mogna. 

Hon har föreläst för 700 000-tals ledare och skräddarsytt chefshandledning, workshops, utbildningar i ledarskap både i civilsamhället, offentlig verksamhet och i näringslivet. 

BÖCKER

Vägar till innanförskap
Berättelser om att inkludera, om ledarskap, mod och en vilja att förändra samhället. Läs mer >

Manlighetskoden
Hur ett inkluderande klimat och ett inspirerande, medvetet och hållbart mans- och ledarskapsideal skapas. Läs mer >

Bortom glastaket
26 ledande kvinnor om karriär, drivkrafter och ledarskap. Läs mer >

VÅRA TJÄNSTER

HANDLEDNING

Vi erbjuder handledning för chefer och ledare. Skräddarsytt, enskilt eller i grupp.
FÖRELÄSNING

Hundratusentals har redan tagit del av Ulrika Sedells föreläsningar om t ex glastak som hindrar kvinnor att nå chefspositioner, vägar till innanförskap, autentiskt ledarskap och karriär.

UTBILDNING

Vi skräddarsyr utbildningar utifrån syfte och mål. Dessutom tar vi fram egna koncept. Nytt för hösten är KURS MOGNA. Kursen ger kunskap och kompetenser som syftar till att öka självledarskapet och är unik i sitt slag och arbetar med många sinnen för ökat lärande.

DIGI-FIKA MED ULRIKA

En dag i månaden avsätter Ulrika Sedell för att fika. Är du intresserad av att ”Fika med Ulrika” så hör av dig. Det kommer bli roligt!

Har du fastnat i machofällan?

Har du visat genuint intresse för din kollegas idé den senaste tiden? Inte? Blir du rädd för att bli avvisad när du behöver be om hjälp? Känner du dig osäker när du visar dig sårbar?

Forskning visar att fortfarande, år 2022, präglas synsätt och förväntningar på ledarskapet av förlegade macho normer. Oavsett vilket kön chefen identifierar sig med. Så hur gör vi för att förändra det? Boken Manlighetskoden intervjuar 15 män på toppositioner om hur de gjorde upp med sin inre macho. 

Nu har du möjlighet att testa om du är macho eller autentisk!

AKTUELLT

Utbildningsdag i självledarskap 29/1 Göteborg

Under en dag leder Ulrika Sedell en skräddarsydd utbildning i självledarskap. Korta teoripass om korrelationen mellan mänsklig mognad och affärsresultat. Vi bryter ner mognad till att visa sårbarhet, självmedkänsla, konfliktstil och praktisk psykologisk trygghet som

Podd Mogna – en podd om mänsklig mognad

Är du intresserad av mänsklig växt och mognad? Om vad som får oss att mogna och vad som kan hindra? Hur kan vi träna oss att mogna som individ eller grupp? Ulrika Sedell och Reuben

Kurs Mogna

Kurs mogna kan skräddarsys i olika format. Flera dagar, några timmar. Kursen omfattar reflektion, övningar i självledarskap, självskattningar i ledarbeteenden som varvas med medveten närvaro, musik, dans och poesi. Dagen syftar till att ge utrymme

Chefsterapi?

Kan du känna dig otillräcklig? Funderar du på om dina egna krav på dig själv är rimliga? Prioriterar du andras behov före dina egna? Blir du ibland lite för otålig och tycker att din omgivning

Lyssna på KROSSA GLASTAKET

En utvecklande podd om karriär och ledarskap. För dig som vill ta kommandot över din karriär. Vi sätter ljuset på glastak genom spaning, intervjuar framgångsrika ledare om deras karriärtips och ger tips om ledarskap och karriär.

Lyssna på senaste avsnittet av PODD MOGNA

Om att växa som vuxen, utveckla färdigheter, utgå från fler perspektiv, värdera kunskap och utveckla självinsikt. Med Reuben Sallmander, skådespelare och musiker och Ulrika Sedell, författare, föreläsare och chefsutvecklare som varje avsnitt möter en gäst.

NÅGRA AV VÅRA KUNDER