Vi behöver fler chefer som gör upp med förlegade ideal

Krönika i Veckans Affärer 2019-09-16

Varför är det så svårt att ge förutsättningar för ett autentiskt ledarskap? Det var i den frågan vi möttes. Mitt i skogen under en tältkonferens med entreprenörer och affärsutvecklare. 

Jonas med lång erfarenhet av finansbranschen och Ulrika som arbetade med chefsutveckling och hade givit ut böcker bland annat om vad som krävs för att rasera hinder för kvinnor i karriären. 

Vi arbetade båda med att utveckla ledarskap och strategier och vi hade många gånger blivit frågande och om vi ska vara ärliga frustrerade. 

https://www.va.se/nyheter/2019/09/16/vi-behover-fler-chefer-som-gor-upp-med-forlegade-ideal/