Om Ulrika Sedell

Passionerad, värdestyrd och handlingskraftig

Jag har alltid haft ett starkt engagemang och en vilja att göra skillnad

Jag brukar säga att Sedell&Friends är ständig i förändring och kanske är det just jag som är i förändring och därmed förändrar. Att bidra till förflyttning och att se när förändring sker är bland det mest energigivande jag är med om.

Jag har gjort många olika saker som verksamhetschef, varit ansvarig för chefsutveckling i stora organisationer, utbildningsansvarig och chef för flera konsultbyråer. På min fritid har jag suttit i många ideella styrelser som exempelvis Fatta som arbetar mot sexuellt våld och startat förskola. Jag arbetar löpande i olika ideella uppdrag. Jag har pluggat ekonomi, riskmanagement, tagit examen i ledarskap och organisation och studerat till kbt-terapeut. Vidare har jag certifieringar i mindfulness, karriärrådgivning, coaching, ACT och en mängd tester. Att studera är en del av min livsenergi. Det har bland annat resulterat i att jag i 20 år har haft egen handledning och terapi.

Som ledarskapskonsult och föreläsare utgår jag alltid ifrån intentionen med uppgiften. Jag skräddarsyr mina uppdrag utifrån uppdragsgivarens behov men utgår alltid från frågan ”varför”. Svaret på frågan varför sätter fokus och utifrån det bryter vi ned det till ett vad och ett hur. Oavsett om jag leder en individuell handledning, en större personaldag eller föreläser från en scen så vill jag bidra med ny kunskap, insikter, metoder som kan omsättas i handling och inte minst skratt. Skrattet är förlösande i en lärandeprocess. Och jag vill se resultat. Jag lämnar aldrig ett uppdrag utan att ha lämnat en actionplan för hur den nya kunskapen/insikten ska implementeras. Utvärdering och uppföljning är avgörande för att det inte bara ska bli en inspirerande stund utan just resultat. För det är först när tankens kraft omsätts i handling som vi tillsammans kan göra skillnad. Och skillnad är Sedell&Friends löfte.

Mer om mig finner du på LinkedIn

Ulrika Sedell
Grundare och vd, Sedell&Friends