Utbildningar

Vi erbjuder chefshandledning och karriärshandledning.
Både individuellt och i grupp.

Digital bokcirkelseminarieserie Manlighetskoden

Är du autentisk? När visade du ett genuint intresse för en kollegas idé sist?

Om du visar dig sårbar, är du rädd att bli bedömd eller avvisad? Har du svårt för att be om hjälp? Då kan du ha hamnat i machofällan. Nu har du möjlighet att träna dig i autentiskt ledarskap. Att vara autentisk i sitt ledarskap handlar om att ta ansvar för sig själv, för den befogenhet och påverkansmöjlighet som innehas och för den andre.

Boken Manlighetskoden bygger på samtal med 16 toppchefer i olika branscher där de alla har brutit mot, traditionella förväntningar på en chef, för att bli mer medveten, tolerant, inkluderande och hållbar i sitt ledarskap. Deras berättelser har sammanfattats i 7 dygder för ledarskapet.

  • Öka din medvetenhet
  • Lev din vision
  • Öka din självinsikt
  • Var nyfiken
  • Visa sårbarhet
  • Känn medkänsla
  • Visa civilkurage

I bokcirkelseminarieserien ingår bok, inspelat seminarium; Autentiskt ledarskap samt 3 digitala live seminarier a ́ 3 timmar. Under seminariet ges korta föreläsningar, tid för reflektion och samtal med andra deltagare. Vidare ges uppgifter att göra mellan seminarierna.

Inför första träffen: Lyssna på Podd Mogna avsnitt med Ida Texell och Arthur Engel Läs kapitel om Öka din medvetenhet, Lev din vision och Öka din självinsikt. Läs samtalen med Gerhard Bley, Caroline Farberger, Per Josefson

Inför andra träffen: Läs Var nyfiken och Visa sårbarhet. Läs samtalen med Anders Danielsson, Olle Carlsson, Anders Wallner

Inför tredje träffen: Läs Känn medkänsla och Visa Civilkurage. Läs samtalen med Anders Kompass, Stefan Liljegren, Reuben Sallmander

Kurs Mogna

Verktyg för att hantera egna och andras känslor och förmågan att styra egna beteenden.

Robert Kegan, professor vid Harvard University, är tongivande inom ledarskapsforskningen
idag. Hans forskning visar att det finns ett starkt samband mellan chefens förmåga att förstå
sig själv, sätta sig in i andras perspektiv med affärsresultat. Och att chefens utveckling är
central för medarbetarnas utveckling och resultat.

Mognad innebär att härbärgera påfrestande erfarenheter, osäkerhet eller misslyckanden. Att se en större bild än den egna
och förmågan att uttrycka känslor, tankar men inte låta sig styras av dem, utan i högre grad styras av inre värderingar, vilket ger styrka och varsamhet.

Kurs Mogna är ett koncept där deltagarna får möjlighet att växa som vuxen och ledare. Ett koncept som varvar retreatkänsla med naturupplevelser, övningar i medveten närvaro och andning tillsammans med inspel av teorier och forskning, metodträning varvat med estetiska och emotionella uttryck såsom musik, lyrik och konst.

Act-Utbildning

Sänk stressen och utveckla trygghet i en oförutsägbar kontext

Forskning visar att en av två svenskar lider av psykisk ohälsa någon gång i sitt liv, något som främst drabbar kvinnor. Detta kostar arbetsgivarna över 20 miljarder varje år. Samtidigt finns ingenting som tyder på att stressen kommer att sänkas. Samhället blir allt mer oförutsägbart, konkurrensen och globaliseringen ökar. Det kräver chefer och medarbetare som blir allt mer flexibla och därmed trygga i ovisshet.

ACT är en banbrytande metod som är utvecklad i USA av Stevens Hayes och har sedan utvecklats för Sverige vid Karolinska Institutet. ACT har rötter i modern forskning om hjärnan och i zenbuddismen. Metoderna utgår från kognitiv beteendeterapi och har också kallats för tredje vågens KBT. Utbildningen är evidensbaserad och forskning visar att välmående ökar, ger högre kvalitet på beslut, tydligare kommunikation och högre resultat. Utbildningen är en kostnadseffektiv metod som omfattar endast 12 timmar. 4×3 timmar.

Skräddarsydd Ledarutbildning

De senaste tio åren har forskningen inom ledarskapsområdet förändrats så markant att forskarna talar om den som ett paradigmskifte.

Från att ha varit inriktad på personliga egenskaper och vilken ledarstil som bör användas i olika situationer, är nu forskningen inriktad på att identifiera vilka beteenden som skapar framgång och effektivitet. Transformativt ledarskap är en vidareutveckling av andra välkända och vetenskapliga modeller, såsom Ledarskapsmatrisen och situationsbaserat ledarskap. Tyngdpunkten ligger på att som chef skapa inre motivation och begrepp som värderingar, moral, äkthet är centrala precis som förmågan att skapa trygga, effektiva och framgångsrika relationer.

Eftersom transformativt ledarskap utgår ifrån förmåga att leva sina värderingar, inspirera andra att vilja nå mål och vara tydlig i sin kommunikation är mognadsgraden i det egna självledarskapet avgörande. Därför omfattar våra ledarprogram metoder som gynnar den personliga utvecklingen. Det kan exempelvis vara beteendetester, feedbackövningar, övningar i medveten närvaro, värdegrundskartor, identifiera den egna livskurvan, reflekterande team eller individuell handledning.

Moduler som oftast förekommer är ”Leda mot mål”, ”Att styra med värderingar”, ”Att leda ur konflikt”, ”Att kommunicera med förtroende”, ”Att involvera”, ” Att delegera och ge feedback på resultat”. Ut över det varvar vi alltid med teori och praktiska övningar i mindfulness som syftar till att öka fokus, kreativitet och närvaro. Vidare finns möjligheter att lägga in olika former av beteendetester och handledning.

DIGI-FIKA MED ULRIKA

En dag i månaden avsätter Ulrika Sedell för att fika. Är du intresserad av att ”Fika med Ulrika” så hör av dig. Det kommer bli roligt!