Har du fastnat i machofällan?

Var det ett tag sedan du visade genuin nyfikenhet inför en kollegas idé? Om du visar dig sårbar, är du rädd för att bli bedömd eller avvisad? Har du svårt för att be om hjälp? Då kan du ha hamnat i machofällan!

Det tystnar i föreläsningssalen där jag står inför 150 chefer. Jag möter blicken hos en man i blå skjorta som sitter längst fram. Han säger, kan kvinnor var macho?

Oavsett om du identifierar dig som man, icke-binär eller kvinna så präglas synen på ledarskapet av traditionellt maskulina normer. Konstruktionen av maskulinitet och gott ledarskap är intimt sammankopplade. Stereotyper för en ledare är att vara rationell, tydlig, beslutsam, behärskad och risktagande med gott självförtroende.  Att identifiera sig med maskulina ideal kan befästa en orealistisk självbild och i värsta fall leda till att svaghet föraktas.

När vi själva inte tillåter oss att vara osäkra, få misslyckas eller vara hjälpsökande riskerar vi inte bara att må dåligt utan också bidra till en kultur som präglas av ideal som blir orimliga att leva upp till och som försämrar förutsättningarna för samarbete och kreativitet.

Så visst, svarar jag mannen. Vi alla kan hamna i machofällan. Med nödvändighet behöver ledare kunna förlika sig med tillstånd som hjälplöshet och öppna upp för känslomässigt delande av erfarenheter och omsorg om den andre. Det som i sin tur brukar betraktas som feminint.

För första gången i sin yrkeskarriär, blottar han sig, och visar ledningsgruppen sin förtvivlan och vilsenhet.

Cheferna reflekterar över i vilka situationer de känner sig sårbara på jobbet.

Jag berättar om mitt samtal med Anders Danielsson, landshövding och tidigare generaldirektör för Säpo och Migrationsverket. Vid 60-års åldern hamnar han i en akut krisreaktion och samtidigt ska han leda en stor verksamhet i kris. För första gången i sin yrkeskarriär, blottar han sig, och visar ledningsgruppen sin förtvivlan och vilsenhet. Det gav honom en insikt, genom att han sänkte garden, så gjorde andra det, och de kunde bygga nära tillitsfulla relationer. Han menar att det blev helt avgörande för att de skulle klara uppdraget.

Mannen i den blå skjortan sträcker upp sin hand. ”I en kultur där jag tillåts att vara såväl stark och beslutsam som svag och utforskande växer jag som människa och ledare. Men det krävs mod hos mig själv och hos andra för att hantera det. Att på mötet säga att jag har ingen aning eller visa att jag inte kommer att hålla deadline kräver tolerans för osäkerhet och omtanke.”

En kvinna konstaterar högt. ”Låt oss reflektera över hur vi kan öka vår tolerans för både osäkerhet och omsorg om oss själva och varandra? För nu vill vi ur machofällan!”

Ulrika Sedell, är vd för Sedell & Friends och författare. Hon driver Podd Mogna tillsammans med Reuben Sallmander och är en efterfrågad föreläsare. Sedan 20 år erbjuder hon chefshandledning för ledare som leder förändring. 

Publicerat i Chefstidningenhttps://chefstidningen.se/ledarskap/kronika/ulrika-sedell-har-du-fastnat-i-machofallan/