Handledning

Vi erbjuder chefshandledning och karriärshandledning.
Både individuellt och i grupp.

Chefshandledning

Chefshandledning är helt unikt anpassat efter dina behov. Du får möjlighet att göra tester, både självskattning och 360°. Tillsammans sätter vi mål och utmaningarna kan handla om allt ifrån ditt ledarskap, kommunikation, motivera andra, finna balans och sätta gränser till att finna energin igen.

Du äger innehåll och process i programmet och coachen har ansvar att leda processen i mål. Med coachens breda erfarenhet av ledarskap, djupa kompetens inom beteendeförändring samt verktyg och metoder för utveckling får du ett skräddarsytt program utifrån ditt utgångsläge och mål.

Programmet pågår under nio månader där vi träffas 1,5 timmar var tredje vecka. Därefter görs en utvärdering och bedömning om eventuell fortsättning.

Upplägg och prisbild

Period 9 månader.
Tillfällen 1,5 timmar var 3:e vecka.
Uppföljning Utvärdering och bedömning om eventuell fortsättning.
Övrigt Ledarskapsboken Bortom glastaket ingår

30.000 kr exkl. moms

Karriärshandledning

Livs- och karriärutveckling är en form av kompetensutveckling som ger insikter och klargöranden kring livssituation, mål och strategi för att nå dit. Karriärutveckling handlar om att ha balans i livet och att känna arbetsglädje och motivation. För att nå dit måste du ta reda på vem du är, vad du kan och styra dit du vill. Vet du vad du vill?

Livs- och karriärutveckling har ditt perspektiv i fokus. Du tar ansvar för din utveckling genom att komma till insikt om dina behov, önskningar, styrkor, svagheter, kompetens och intressen. Utifrån det formuleras konkreta mål. Grunden i livs- och karriärplanering är att den baseras på en helhetssyn där ”livskvalitet” är ett centralt begrepp.

Du äger innehåll och process i programmet och coachen har ansvar för att leda processen i mål. En karriärcoach kan hjälpa dig att strukturera dina tankar och komma fram till hur du ska gå vidare. Karriärutveckling handlar om att ha balans i livet och att känna arbetsglädje och motivation. För att nå dit måste du ta reda på vem du är, vad du kan och styra dit du vill.

Programmet pågår under åtta veckor och vi ses 1,5 timmar i veckan. Däremellan är det hemuppgifter.

Upplägg och prisbild

Period 8 veckor.
Tillfällen 1,5 timmar/vecka. Däremellan hemuppgifter.
Övrigt Ledarskapsboken Bortom glastaket ingår

25.000 kr exkl. moms

Grupphandledning ledare

Grupphandledning syftar till att tillsammans med andra ledare få möjlighet att arbeta med egna och andras ledardilemman. Gruppen leds av en coach med bred erfarenhet av chefs- och ledarfrågor. Grundmetodiken är ett coachande förhållningssätt och metoder som reflekterande team, konsultationssamtal, dialogsamtal och coaching används.

Gruppen äger innehåll och det hanteras helt konfidentiellt. Genom att både få nya infallsvinklar på den egna organisationen och det egna ledarskapet stimuleras utveckling och ger ökad självinsikt. Samtidigt ökar den egna referensramen genom att du får inblick på djupet i andras verklighet. Parallellt tränas lyssnande och frågemetodik genom reflektion både kring sakfrågor och hur det hanteras.

Gruppen möts vid sex tillfällen, cirka en gång i månaden och består av 6-8 personer. Varje möte beräknas ta ca 2,5 timmar.

Upplägg och prisbild

Period 6 tillfällen ca 1/månad.
Tillfällen 2,5 timmar/tillfälle
Övrigt Ledarskapsboken Bortom glastaket ingår

15.000 kr exkl. moms

individuell- och grupphandledning med önskat tema

Handledning som syftar till att utveckla ledarskapsideal. Programmet kan skräddarsys utifrån önskat tema och läggas in i organisationens egna program. Temat kan exempelvis vara jämställdhet, stresshantering eller självledarskap.

Programmet utgår ifrån ledarskapets 7 dygder:

1. Öka din medvetenhet.
2. Lev din vision.
3. Öka din självinsikt.
4. Var nyfiken.
5. Visa sårbarhet.
6. Känn medkänsla.
7. Visa civilkurage.

Upplägg och prisbild

Offereras

DIGI-FIKA MED ULRIKA

En dag i månaden avsätter Ulrika Sedell för att fika. Är du intresserad av att ”Fika med Ulrika” så hör av dig. Det kommer bli roligt!