Intervju hos motivation.se

Skapa motivation med idéburet ledarskap

motivation.se
Bästa sättet att påverka som ledare är att vara ett föredöme och leva organisationens värderingar, säger ledarskapskonsulten Ulrika Sedell. Läs mer