Intervju hos Personal och Ledarskap

(Publicerat i Personal & Ledarskap)

Så krossar du glastaket

personal_ledarskap
De ville skriva en bok om kvinnors karriär, men det blev lika mycket en ledarskapsbok. Chefsutvecklaren, och numera författaren, Ulrika Sedell kallar det för en bonus.
– Jag har i mitt jobb stött på så många fantastiskt drivna och kompetenta kvinnor som inte blir synliga. Andelen kvinnor i ledningsgrupper har till och med sjunkit på senare år, säger Ulrika Sedell.
Hon får ofta höra att kvinnor inte vill, inte kan och inte är med i några nätverk.
– Men Lena och jag tänkte att det måste finnas en annan berättelse. Vi ville vända på det och titta på de kvinnor som trotsat statistiken. Hur har de gjort? Vad har varit viktigt för dem? Finns något gemensamt?
I början av förra året skickade Ulrika Sedell och Lena Gustafsson ut intervjuförfrågningar till 27 framgångsrika kvinnor som de träffat, läst om eller fått tips om. Svar kom med vändande post och alla utom en tackade ja till att vara med.

Lika positiva var de fyra förlag som de vände sig till, trots att varken Ulrika eller Lena hade skrivit någon bok tidigare. Synopsis hade de aldrig hört talas om. De valde Liber och i maj intervjuade de kvinnorna. Intervjuerna skulle vara helt öppna inom fyra fråge­områden. De skulle bara handla om karriären och inte om att vara mamma och hustru.
– Vi vet att kvinnor på ledande positioner oftare än män får frågor om privatlivet och vi ville inte vara en del av det. Men det tog väl bara fem minuter, inte mer, så sprack det. Det går inte, som vi naivt nog trodde, att hålla isär rollerna som hustru, mamma och chef. Det handlar om att få hela livet att samverka.

När Ulrika och Lena skrev ut sina intervjuer såg de att de innehöll en större gemensam berättelse, trots att dessa kvinnor hade olika ålder, utbildningsbakgrund och jobbade i olika sektorer.
– Påfallande var att dessa kvinnor är värderingsstyrda och drivs av en passion och en vilja att driva förändringar. Att vara vd, generaldirektör eller generalsekreterare är bara ett medel, aldrig målet. Det betyder inte att titel och lön är oviktigt.
En annan sak är att de flesta har valt att sluta, om och när de varit nära att slå huvudet i glastaket.
– De väljer arbetsgivare. När de drabbas av maktspråk, härskartekniker och en diskrepans mellan retorik och praktik har de sökt sig till en annan verksamhet, startat eget eller tagit ledigt. Det betyder att de inte gått uppför en lodrät karriärstege utan snarare runt i en klätterställning. Det finns fler än en väg till toppen.

Ur den gemensamma berättelsen kunde författarna identifiera sju karriärnycklar (se nedan). De fann också ett gemensamt sätt att förklara ledarskapet och kunde även identifiera sju ledarnycklar.
– Här sprack en del myter. De kvinnliga nätverken är ofta kraftfullare eftersom kvinnorna först bygger förtroende och därefter öppnar dörrar för varandra. Men, kvinnor hjälper varandra och kvinnor rekryterar varandra.
Sju karriärnycklar»

1. Följ din egen kompass.
2. Gör en livsplan.
3. Nätverka.
4. Välj organisation efter egna värderingar.
5. Välj chef.
6. Välj klätterställningen.
7. Låt nyfikenheten styra.
Sju ledarnycklar»
1. Ha målet i sikte.
2. Var en förebild och få följare.
3. Skapa relationer som utvecklar affären.
4. Led ur konflikt.
5. Involvera.
6. Ge andra förutsättningar att lyckas.
7. Stå på stadig grund.

NINNI DICKSON
Personal & Ledarskap