Erfarenheten har talat

Chefstidningen_3_2015(Publicerad i Chefstidningen nr 3, 2015.) 

26 kvinnor. Höga chefer med stort mandat att leda. Från akademin, myndighet, näringsliv, politik, kyrka, bistånd, rättsväsendet, landsting, fackförbund…

Alla har en egen unik berättelse om vägen mot toppen. Om drivkrafter, syften och mål. Om hur hon mött motstånd, möjligheter och hur hon drivit sin verksamhet mot resultat. Men det finns också en större, gemensam berättelse om vad som är väsentligt för att krossa glastak, driva förändring och leda mot mål. Om vilka färdigheter som är betydelsefulla, vilka relationer som är avgörande och vilken kontext som gynnat dem. Men också vilket ledarskap som är mest effektivt. Det berättar dessa 26 kvinnor om i boken Bortom glastaket.

Det var en mäktig upplevelse att få lyssna till deras berättelser. Jag beundrade, grät och skrattade högt. Det blev så tydligt att dessa kvinnor är autonoma och kräver handlingsutrymme. De vill förändra och göra skillnad.

Lyssna inte på någon annan när du väljer din väg, utan lyssna inåt. Det är ditt liv det handlar om, säger brottsmålsadvokaten Elisabeth Massi Fritz.

Vad är egentligen framgång?
Kanske är 60 timmars arbetsvecka och hög tillgänglighet snarare olycka för en del? Att få bidra till något större och få vara i sitt engagemang är framgång för mig, säger näringslivsprofilen Ebba Lindsö.

Många är de som säger att det viktigaste strategiska valet du gör för din karriär är valet av partner och chef.

Något som förvånade mig var att ingen av de intervjuade kvinnorna hade gjort en karriärplan. Snarare varnade de för det. Ann Carlsson, vd Apoteket, säger till och med att det kan vara livsfarligt med en karriärplan. Att det leder till tunnelseende och målet blir överordnat allt annat. Även hälsan. Nej, i stället rekommenderar de att göra en livsplan som regelbundet stäms av. Att göra medvetna val, att lyssna inåt och inte låta sig övertalas att gå in i organisationer
som strider mot egna värderingar är tips som flera av kvinnorna kommer tillbaka till. Annars kan det gå dåligt! Några av kvinnorna berättar om maktspel de tvingats in i, hur de utsatts för härskartekniker i ledningsgruppen eller underordnat sig en värdegrund de inte kunnat stå för.

Men det är också här som deras självständighet blir synlig. De väljer att gå. De slår inte sitt huvud mot ett glastak eller försöker förändra organisationens dna. De väljer bort. För det är inte vd-posten eller lönen som är överordnat för dessa kvinnor. Det är att åstadkomma något. Titel och mandat är medlet.

Jag tänker att det här bygger hopp. Det finns många vägar och det är bara du själv som vet vad som är viktigt för dig. Tänk helhet. Inte barn eller karriär, men se över helheten och anpassa, för att orka. Livet är långt och det går många tåg under ett helt liv för dem som vill åstadkomma resultat och göra skillnad.

Det säger erfarenheten. För nu har erfarenheten talat!