14 Vägar till innanförskap

Tidningen Dialog som ges ut av Kommuninvest intervjuar Ulrika Sedell om boken Vägar till innanförskap. Tidningen ges ut till riksdagsledamöter och kommunledningar. Läs mer här Dialog juli 2017

Brandkonferensen – Linköping 17 maj

Vad är det som gör att några lyckas med att skapa modeller för integration när så många misslyckas och vad förenar dem som lyckas? Se sammandraget av föreläsningen ”Vägar till innanförskap” här.

Intervju: Så lyckas du bygga innanförskap

Ulrika Sedell, ledarskapskonsult, föreläsare och författare, delar med sig av ledarstrategier för att skapa lyckade modeller för integration som fokuserar på innanförskap istället för utanförskap.

Vägar till innanförskap – 5 ledarskapsstrategier

Att leda i osäkerhet med ständigt nya förutsättningar ställer krav på ett ledarskap som är grundat i värderingar och vision. Det krävs också att arbeta nära målgruppen för att vara relevant och vara i takt med deras behov. Det har 15 ledare från boken Vägar till innanförskap gjort.

Vägar till innanförskap – modeller som funkar

I boken Vägar till innanförskap intervjuas 15 ledare/entreprenörer om hur de tagit fram koncept och skapat hållbar integration. En insprierande föreläsning om att det går att skapa ett inkluderande Sverige, att det finns modeller som givit resultat och vad som har krävts för att lyckas.

Vägar till innanförskap – Malmö 31 maj

CSR Foum Sverige bjuder in till en afton med temat: Lyckas med integrering – Vägar till innanförskap!
Under en kväll berättar Ulrika Sedell om modeller och koncept som fungerar för att skapa innanförskap. Om hur bokens intervjuade har gjort och vilka framgångsfaktorer som förenat dem. Dessutom samtalar hon med Christina Merker Siesjö, ordföranden Yalla Trappan om deras framgångsfaktorer.

Vägar till innanförskap – Linköping 17 maj

Vad är det som gör att några lyckas med att skapa modeller för integration när så många misslyckas och vad förenar dem som lyckas? Vi får ta del av intervjuer med sociala entreprenörer, chefer inom kommun, kyrka, skola, näringsliv och nätverkare och höra om deras framgångsfaktorer och tips för att lyckas. Ulrika Sedell, ledarskapskonsult, föreläsare […]

Föreläsning Vägar till innanförskap 10 maj Örebro

Vilka modeller och koncept ger hållbar integration? De som har lyckats, hur kan vi inspireras och lära av dem? Hur har de angripit utmaningen? Föreläsningen presenterar några av koncepten som lyckades där andra misslyckades och visar vilka gemensamma framgångsfaktorer som gav resultat. Vilket ledarskap som krävdes.

Lansering av Vägar till innanförskap 4 maj

På Drottninggatan, på Dansmuseet lanserades boken Vägar till innanförskap. Över 100 gäster var på plats för att lyssna till författarna och några av deltagarn i boken. Alireza Akhondi, Vansbromodellen, Camilla Altéus, Svenska Basketbollsförbundets Välkommen Hit och Carl Dahlbäck, Guds hus. Moderator var Sofia Strömberg, Open Up!

Boken om vägar till innanförskap

Förra veckan kom boken från tryckeriet nu kommer författarna i Örebro för att sprida sina berättelser om ”Vägar till innanförskap”. Boken tar sin utgångspunkt i flyktingvågen 2015 och alla de lösningar som vuxit fram för att hjälpa nyanlända att hitta vänner, jobb, fritidsintressen och gemenskap, modeller som också går att använda för integration i stort.