Vägar till innanförskap – Linköping 17 maj

Vad är det som gör att några lyckas med att skapa modeller för integration när så många misslyckas och vad förenar dem som lyckas? Vi får ta del av intervjuer med sociala entreprenörer, chefer inom kommun, kyrka, skola, näringsliv och nätverkare och höra om deras framgångsfaktorer och tips för att lyckas. Ulrika Sedell, ledarskapskonsult, föreläsare och författare.

Brandkonferensen 2017 tar avstamp i reella hot och risker som kan kopplas till de globala målen i Agenda 2030, och där den kommunala räddningstjänsten har en viktig roll att spela.

Läs mer här