Femina skriver om Vägar till innanförskap i juli numret

Femina skriver om boken Vägar till innanförskap och varför Ulrika Sedell och Eva von Wernstedt bestämde sig för att skapa en plattform för berättelser om framgångsrik integration. Om nyskapande modeller och ett ledarskap fyllt av medmänsklighet och visionsdrivet.

Vägar till innanförskap Handelshögskolan 14 juni Stockholm

I Handelshögskolans ledarskapsprogram för chefer i offentlig sektor föreläser Ulrika Sedell utifrån sin bok Vägar till innanförskap. Om vilket ledarskap som krävs för att leda arbetet med integration i Sverige. Om byråkratiskt entreprenörskap.

Vägar till innanförskap – Östsvenska handelskammaren 20 mars

Förutom det formella årsmötet har vi bjudit in en inspirerande föreläsare i Ulrika Sedell. Ulrika är författare, utbildare och chefshandledare och hon kommer utifrån sin bok ”Vägar till innanförskap” att belysa en av nutidens största utmaningar i Sverige: att göra det möjligt för människor som har kommit hit att introduceras och inkluderas. Varför är det […]

Leda integration i offentlig sektor – hur lyckas man?

Handelshögskolan har intervjuat Ulrika Sedell – ledarskapsutvecklare, föreläsare och författare till böckerna Bortom glastaket och Vägar till innanförskap. I höst är Ulrika aktuell med gästspel i SSE Executive Educations ledarutbildning Offentliga sektorns managementprogram (OSMP) på temat hur offentlig sektor kan lära av och samverka med övriga samhället när det gäller integration. Med intervjuer av ledare […]

Att leda integration i offentlig sektor – Handelshögskolan 24 januari

Ulrika Sedell föreläser på Offentliga sektorns managementprogram på Handelshögskolans Executive Educations ledarutbildning, på temat hur offentlig sektor kan lära av och samverka med övriga i samhället när det gäller integration. Med intervjuer av ledare från framgångsrika case i botten och slutsatser om angreppssätt som fungerar vill hon ge hoppfullhet och handlingskraft till ledare av integrationsprojekt i offentlig sektor.

Vägar till innanförskap 12/12 Stockholm

Välkommen till en föreläsning om medmänsklighet och om ledarskap som bygger på hopp. Ulrika Sedell är författare och ledarskapsutvecklare. Denna morgon berättar hon om gemensamma ledarskapsstrategier som nyckel till framgång. Hon pratar om att det krävs mod, civilkurage och en stark vilja att nå resultat oavsett regler och byråkrati.

Politiskt ledarskap 18/11 Riksdagen

Vad säger forskningen om vilket ledarskap som när längre? Hur formas en kultur och hur kan ledarna påverka den? Vad är avgörande för att involvera, inkludera och inspirera människor att vilja engagera sig? Ulrika föreläser utifrån ny forskning och sina böcker Bortom glastaket och Vägar till innanförskap.

Vägar till innanförskap 30/11 Göteborg

Opportunity Day i Göteborg! Ämnen som lyfts under dagen är köpkraften hos utrikes födda, hur mångfald driver innovation, hur företag lyckats utmana sina ska-krav vid rekrytering och vi får exempel på hur andra ser affärsnyttan i mångfald. Bland annat föreläser Ulrika Sedell om vägar till innanförskap.  Läs mer här!

Hur får man en fungerande integration? 18/10 Stockholm

Nätverket Society Lab, som Kommunivest står bakom, bjuder in politiker för att få ny kunskap, utbyta idéer och göra scenarioövningar kring integration. Tillväxtverket presenterar en rapport om erfarenheter av fungerande insatser för integration, en panel med kommunpolitiker delar erfarenheter om utmaningar och framgångsfaktorer och därefter sker grupparbeten med olika scenarion. Ulrika Sedell modererar.

Skapa en plan för integration Aftonbladet Ulrika Sedell

DEBATT. Jag står på Medborgarplatsen i Stockholm och jag har svårt att ta in det jag ser och hör. ”Det är vårt land och inte ert!” skriks ut av ett 100-tal personer som har samlats här. Anledningen är att ett stort antal afghanska ungdomar i desperation sittstrejkar sen de fått besked om att de måste […]