Vad beror glastaket på?

Krönika i Veckans Affärer.
Vi har mött kvinnorna som trotsar statistiken och når bortom glastaket. I vår bok ”Bortom glastaket” berättar 26 ledande kvinnor om sina karriärer och sitt ledarskap…

”Bliv det Du är”

Jag skriver en bok. I mitt arbete med att skriva en bok om kvinnliga förebilder så intervjuar jag framgångsrika kvinnor i Sverige. Deras berättelser sätter spår i mig och jag häpnar, imponeras och känner ödmjukhet inför all kraft jag möter. Men det sätter också igång tankar om mitt eget liv och de val jag gjort. Mina tankar går också till alla dessa kvinnor jag mött i mitt arbete med att leda utvecklingsprogram, ledarskapsutvecklingsprogram och när jag coachat.

Vilken spelplan ska vi utgå ifrån?

Vi har en obalans på ledande positioner i Sverige. Är lösningen på obalansen att kvinnor lär sig spelplanen, tar större utrymme och tar hjälp med barnen? Eller handlar det om att förändra spelplanen, normen och värderingarna?

Erfarenheten har talat

26 kvinnor. Höga chefer med stort mandat att leda. Från akademin, myndighet, näringsliv, politik, kyrka, bistånd, rättsväsendet, landsting, fackförbund…