Genusutbildning för trafiklärare 13, 20/9

Under två dagar utbildas 100 trafiklärare i genus och jämställdhet. Om vad genus är och hur det påverkar vårt beteende. Värderingsövningar, statistik och rollspel präglar dagarna som ska ge insikt, ny kunskap och resultat.

7 karriärnycklar – vägen bortom glastaket

Den här online-utbildningen är för dig som vill vidare, tycker att du har fastnat eller vill utveckla ditt självledarskap. Utbildningen omfattar kunskap, inspirationsföreläsningar, tester och övningar. Du får strategier och verktyg men det är du som gör jobbet.

Skräddarsydd ledarutbildning

Tyngdpunkten ligger på att som chef skapa inre motivation och begrepp som värderingar, moral, äkthet är centrala precis som förmågan att skapa trygga, effektiva och framgångsrika relationer.

ACT-utbildning

ACT är en evidensbaserad metod för att åstadkomma en ökad flexibilitet i organisationens beteende. ACT at work ger verktyg för att att öka psykologisk flexibilitet vilket gör beredskap att hantera stress och förändring.