Skräddarsydd ledarutbildning

By 22 februari, 2016 augusti 18th, 2019 Erbjudande, Utbildning

Programinfo

Moduler ”Leda mot mål”, ”Att styra värderingar”, ”Att leda ur konflikt”, ”Att kommunicera förtroende”, ”Att involvera”, ”Att delegera och ge feedback på resultat”

Offert

De senaste tio åren har forskningen inom ledarskapsområdet förändrats så markant att forskarna talar om den som ett paradigmskifte.

Från att ha varit inriktad på personliga egenskaper och vilken ledarstil som bör användas i olika situationer, är nu forskningen inriktad på att identifiera vilka beteenden som skapar framgång och effektivitet. Transformativt ledarskap är en vidareutveckling av andra välkända och vetenskapliga modeller, såsom Ledarskapsmatrisen och situationsbaserat ledarskap. Tyngdpunkten ligger på att som chef skapa inre motivation och begrepp som värderingar, moral, äkthet är centrala precis som förmågan att skapa trygga, effektiva och framgångsrika relationer.

Eftersom transformativt ledarskap utgår ifrån förmåga att leva sina värderingar, inspirera andra att vilja nå mål och vara tydlig i sin kommunikation är mognadsgraden i det egna självledarskapet avgörande. Därför omfattar våra ledarprogram metoder som gynnar den personliga utvecklingen. Det kan exempelvis vara beteendetester, feedbackövningar, övningar i medveten närvaro, värdegrundskartor, identifiera den egna livskurvan, reflekterande team eller individuell handledning.

Moduler som oftast förekommer är ”Leda mot mål”, ”Att styra med värderingar”, ”Att leda ur konflikt”, ”Att kommunicera med förtroende”, ”Att involvera”, ” Att delegera och ge feedback på resultat”. Ut över det varvar vi alltid med teori och praktiska övningar i mindfulness som syftar till att öka fokus, kreativitet och närvaro. Vidare finns möjligheter att lägga in olika former av beteendetester och handledning.

Jag vill bli kontaktad angående *

Ditt namn*

Din epost*

Ditt telefonnr*

Denna sida är skyddad av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy och användarvillkor gäller.

Att leda i förändring Volvo Bil 20210617

By UtbildningNo Comments

Att vara i en bransch i ständig förändring ställer krav på ledarskapet. Vad krävs i ett ledarskap som ska leda förändring. Vilka är utmaningarna  och hur möter en dessa?

Ulrika Sedell leder cheferna i Volvo Bil i en digital workshop under fyra timmar som syftar till att ge inspiration, ny kunskap och några verktyg som de kan omsätta i sin praktik.

Att leda folkrörelse digitalt – ledarprogram för Hyresgästföreningen juni –december 2021

By Onlineutbilning, UtbildningNo Comments

Efter pandemin har det blivit allt mer tydligt. En levande folkrörelse behöver även ledas digitalt. Ulrika Sedell har designat och leder ett ledarprogram för ordföranden för Hyresgästföreningen i Stockholm. Det omfattar sex moduler som syftar till att ordföranden ska bli lika skicklig på att leda digitalt som fysiskt. Programmet är interaktivt och bjuder på gäster, erfarenhetsutbyte och teorier.

Karriärhandledning

By Erbjudande, Handledning

Livs- och karriärutveckling är en form av kompetensutveckling som ger insikter och klargöranden kring livssituation, mål och strategi för att nå dit. Karriärutveckling handlar om att ha balans i livet och att känna arbetsglädje och motivation.

Läs mer