Vad krävs för att attrahera och behålla kvinnliga brandmän?

Under två dagar leder Ulrika arbetet med att identifiera hinder och lösningar för att attrahera och behålla kvinnor som arbetar som brandmän. Med föreläsningar, workshops och handlingsplan.