Utbildningsdag i självledarskap 29/1 Göteborg

Under en dag leder Ulrika Sedell en skräddarsydd utbildning i självledarskap. Korta teoripass om korrelationen mellan mänsklig mognad och affärsresultat. Vi bryter ner mognad till att visa sårbarhet, självmedkänsla, konfliktstil och praktisk psykologisk trygghet som varvas med övningar. Västragötalandsregionen.

Kurs Mogna

Kurs mogna kan skräddarsys i olika format. Flera dagar, några timmar. Kursen omfattar reflektion, övningar i självledarskap, självskattningar i ledarbeteenden som varvas med medveten närvaro, musik, dans och poesi. Dagen syftar till att ge utrymme för att stanna upp, ge tid för reflektion och skapa forum för gemensamt lärande och kollektivt utveckling. Ulrika Sedell och […]

Att leda hållbart 23 mars

En omgivning som ständigt är i förändring och oförutsägbar ställer krav på ledarskapet. Forskning visar att den nya ledaren behöver vara utforskande, reflekterande, inkluderande med god självinsikt. Samtidigt så ställer, hög hastighet av förändringar och oförutsägbarhet, till det för människan. Det skapar stress som minskar våra förmågor att vara reflekterande, inkluderande och insiktsfull. Så vad […]

Workshops Worklife balance 21 mars

Ulrika Sedell leder två workshop med fokus på att hantera stress. Om hur vi reagerar på våra tankar och hur vi kan sortera tankarna, härbärgera känslor och träna på medveten närvaro. Programmet varvar workshops med ett digitalt program som bygger på ACT. Uppdragsgivaren är Tillväxt Landskrona.

Digitala workshops: Worklife balance 14/2

Ulrika Sedell leder två workshop med fokus på att hantera stress. Om hur vi reagerar på våra tankar och hur vi kan sortera tankarna, härbärgera känslor och träna på medveten närvaro. Programmet varvar workshops med ett digitalt program som bygger på ACT. Uppdragsgivaren är Tillväxt Landskrona.

Samtalserie Kvinnligt nätverk Stockholm Stift

Ulrika Sedell leder ett samtal kring ledarskap för kvinnor som är kyrkoherdar i Stockholms Stift. Samtalet utgår från Ulrikas föreläsning om chefens roll i relation till förtroendevalda. Om samarbete, rollfördelning och gemensam ansvarslinje.

Kurs i tillitsbyggande och feedbackteknik 4/2

Ulrika leder och utbildar i vad som krävs för att bygga tillit i en grupp och dess olika motstånd. Dagen varvas med samtal, teoretiska inspel och feedbackträning. Uppdragsgivare är en region.

Avgörande faktorer för hållbart ledarskap – film

Fackförbundet Vision genomför ett arbete där de levererar kunskap, metoder och workshops kring hållbart ledarskap för sina förtroendevalda och medlemmar. Som ett led i det spelade Ulrika Sedell in tre filmer för Vision. Här presenteras en film där avgörande faktorer för hållbart ledarskap presenteras. Ulrika Sedell står för manus och övningar.

Ledarskap och kön – en väg bortom glastaket 26/1 Digitalt

Ulrika Sedell föreläser om Ledarskap och kön, som utgår från boken Bortom glastaket. Målgruppen är blivande Kyrkoherdar och uppdragsgivaren är Uppsala Universitet. Modulen genomförs digitalt och inleds med statistik och studier för att sedan visa på vilka faktorer som är avgörande för att inte bara nå kvantitativ jämställdhet utan också arbeta med normer och strukturer.

Att leda dig själv hållbart – i med och motgång. 25 september Stockholm

Att världen är oförutsägbar är allt mer tydligt. Pandemin har resulterat i att arbetslivet har förändrats för många. Dessutom har psykiska ohälsan ökat. Ju mer oförutsägbart förutsättningarna blir och ju mer gränslöst arbetslivet är desto större är behovet av ett utvecklat självledarskap. Ulrika Sedell föreläser för Sveriges Ingenjörer om vilka faktorer som stärker självledarskapet och […]