Att leda hållbart 23 mars

En omgivning som ständigt är i förändring och oförutsägbar ställer krav på ledarskapet. Forskning visar att den nya ledaren behöver vara utforskande, reflekterande, inkluderande med god självinsikt.

Samtidigt så ställer, hög hastighet av förändringar och oförutsägbarhet, till det för människan. Det skapar stress som minskar våra förmågor att vara reflekterande, inkluderande och insiktsfull. Så vad krävs för att leda sig själv och andra hållbart? Det föreläser Ulrika Sedell om i mentorprogrammet som fackförbundet SSR arrangerar för sina medlemmar.