Kurs i tillitsbyggande och feedbackteknik 4/2

Ulrika leder och utbildar i vad som krävs för att bygga tillit i en grupp och dess olika motstånd. Dagen varvas med samtal, teoretiska inspel och feedbackträning. Uppdragsgivare är en region.