Manlighetskoden – Sveriges Ingenjörer 23/1 Göteborg

Ulrika Sedell föreläser om vad ett ledarskap behöver utveckla för att gestalta ett medvetet, inkluderande och reflekterande ledarskap. Ulrika utgår från sin bok Manlighetskoden, där 16 toppchefer berättar om utmaningar för män på ledande positioner och hur de har förändrat förlegade normer och motverkat ett macholedarskap. Föreläsningen sammanfattar bokens framgångsfaktorer, ledarskapets 7 dygder.

Att leda hållbart med engagemang, MP Stockholm 7 november

Det handlar inte om vem du är som ledare utan hur du upplevs i andras ögon. Ulrika föreläser om vilket ledarskap som ger engagemang och vad som krävs för att själv hålla. Om social hållbarhet utifrån självledarskapet. Vilka faktorer är viktiga att veta för orka, vilja och kunna genomföra sitt uppdrag?

Vad betyder genus för arbetsmiljön? Sv kyrkans Arbetsgivarorganisation, 7/11

Vad är genus och varför är det viktigt att göra sig medveten om detta ur ett arbetsmiljöperspektiv? Ulrika Sedell, ledarskapskonsult, visar på hur gender påverkar arbetsmiljön i Svenska kyrkan. Men också hur kön skapas och hur vi kan arbeta för att synliggöra normer och strukturer i arbetet med att skapa en ökad jämställdhet. Föreläsningen varvar […]

Manlighetskoden – Passion for Business 11 oktober

Ulrika Sedell föreläser om Manlighetskoden och samtalar med tre män från boken. Reuben Sallmander, skådespelare, Per Josefsson, advokat och partner i Mannheimer Swartling och Arthur Engel, styrelseproffs och rådgivare. Vi talar om hur vi gör upp med machoidealet och visar på en ny manlighet och därmed ideal för ledarskapet.

Mitt i karriären – vad blir ditt nästa steg? 16 oktober Stockholm

Ibland är det dags att stanna upp för en stund och reflektera över sitt nuläge. Är jag på rätt plats? Får jag använda mig av mina kompetenser och finns det möjlighet till utveckling? Eller vill jag planera för ett nästa steg? Ulrika Sedell och Katinka Kubenka leder seminariet om att ta makten över sin karriär […]

Manlighetskoden på Bokmässan 27 september

På Ledarskapsscenen i F-Hallen den 27/9 kl 15:30-16:15 Varför är det så svårt att tala om förlegade mansideal? Om hur normer och sociala konstruktioner påverkar det goda ledarskapet? Anders Danielsson, landshövding i Västra Götalands län och f d generaldirektör för Säkerhetspolisen och Migrationsverket, Reuben Sallmander, skådespelare och Arthur Engel, styrelseproffs och rådgivare är några av […]

Ledarskapets 7 dygder – Göteborg 20 september

Unionen i Göteborg bjuder in sina chefsmedlemmar till en interaktiv föreläsning som utlovar både igenkänning, skratt och lärande. Hur kan vi förändra förlegade normer och strukturer på arbetsplatsen för att skapa en inkluderande kultur och en ny syn på vad ledarskap är?  Ofta finns en bild av hur framgångsrikt ledarskap ser ut. Att vara chef […]

Bortom glastaket, Göteborg 11 september

Ulrika föreläser för teknikbolag i Göteborg. Om hur glastak krossas och vad som gynnar kvinnor i arbetet att skapa en inkluderande och jämställd organisation. Ulrika berättar om vilka 7 karriärnycklar som kräv för att rasera glastak.