Kurs Mogna

Kurs mogna kan skräddarsys i olika format. Flera dagar, några timmar. Kursen omfattar reflektion, övningar i självledarskap, självskattningar i ledarbeteenden som varvas med medveten närvaro, musik, dans och poesi.

Dagen syftar till att ge utrymme för att stanna upp, ge tid för reflektion och skapa forum för gemensamt lärande och kollektivt utveckling.

Ulrika Sedell och Reuben Sallmander är ansvariga för konceptet Kurs Mogna.