Digital chefshandledning

Nu ställs det krav på ledarskapet. Snabba beslut som ska fattas under oförutsägbara villkor. Att leda på distans, att härbärgera sin egna oro och hantera andras eller att hålla effektiva digitala möten är några exempel på chefens tillvaro just nu. Det är nu det blir viktigt med ledarstöd. Nu har du möjlighet att få individuellt […]

Individuell- och grupphandledning

Handledning som syftar till att utveckla ledarskapsideal. Programmet skräddarsys utifrån organisation- och ledarens behov. Programmet kan användas i jämställdhetsprogram och kan riktas särskilt för män.

Vägar till innanförskap – 5 ledarskapsstrategier

Att leda i osäkerhet med ständigt nya förutsättningar ställer krav på ett ledarskap som är grundat i värderingar och vision. Det krävs också att arbeta nära målgruppen för att vara relevant och vara i takt med deras behov. Det har 15 ledare från boken Vägar till innanförskap gjort.

Vägar till innanförskap – modeller som funkar

I boken Vägar till innanförskap intervjuas 15 ledare/entreprenörer om hur de tagit fram koncept och skapat hållbar integration. En insprierande föreläsning om att det går att skapa ett inkluderande Sverige, att det finns modeller som givit resultat och vad som har krävts för att lyckas.

ACT at work

Arbetslivet blir allt mer oförutsägbart, gränslöst och konkurrensen ökar. Det kräver att chefer och medarbetare blir allt mer flexibla och trygga. ACT at work ger verktyg för att att öka psykologisk flexibilitet vilket gör beredskap att hantera stress och förändring.

7 karriärnycklar – vägen bortom glastaket

Den här online-utbildningen är för dig som vill vidare, tycker att du har fastnat eller vill utveckla ditt självledarskap. Utbildningen omfattar kunskap, inspirationsföreläsningar, tester och övningar. Du får strategier och verktyg men det är du som gör jobbet.

Skräddarsydd ledarutbildning

Tyngdpunkten ligger på att som chef skapa inre motivation och begrepp som värderingar, moral, äkthet är centrala precis som förmågan att skapa trygga, effektiva och framgångsrika relationer.