Avgörande faktorer för hållbart ledarskap – film

Fackförbundet Vision genomför ett arbete där de levererar kunskap, metoder och workshops kring hållbart ledarskap för sina förtroendevalda och medlemmar. Som ett led i det spelade Ulrika Sedell in tre filmer för Vision. Här presenteras en film där avgörande faktorer för hållbart ledarskap presenteras. Ulrika Sedell står för manus och övningar.

Bli en coachande ledare 19 oktober – Lund

Ulrika föreläser om vad coachande ledarskap är och dess effekt. Dessutom får gruppen träna på att coacha varandra utifrån en evidensbaserad modell. De får även feedback och tips på hur de kan bli än bättre coachande ledare. Fackförbundet Vision bjuder in sina chefsmedlemmar.

Föreläsning coachande ledarskap 21 september Kristanstad

Ulrika föreläser om vad coachande ledarskap är och dess effekt. Dessutom får gruppen träna på att coacha varandra utifrån en evidensbaserad modell. De får även feedback och tips på hur de kan bli än bättre coachande ledare. Fackförbundet Vision bjuder in sina chefsmedlemmar.

Bli en coachande ledare 7/11 Västerås

Det är en konst att få andra att växa. Med ett coachande ledarskap kan du hjälpa medarbetare och team att utvecklas, skapa tydliga målbilder och hantera utmaningar. I kursen får du får lära dig grunderna i ett coachande förhållningssätt. Genom praktiska övningar ger vi dig verktyg för att coacha dina medarbetare till en självständig och utvecklande […]

Bli en coachande ledare 25/10 Eskilstuna

Det är en konst att få andra att växa. Med ett coachande ledarskap kan du hjälpa medarbetare och team att utvecklas, skapa tydliga målbilder och hantera utmaningar. I kursen får du får lära dig grunderna i ett coachande förhållningssätt. Genom praktiska övningar ger vi dig verktyg för att coacha dina medarbetare till en självständig och utvecklande […]

En framtid bortom glastaket – Luleå 27 april

Ulrika Sedell föreläser om hur glastak identifieras och raseras. Om vikten av egenmakt och varför verksamhetens värderingar är så avgörande för karrären. Det handlar om framtiden bortom glastaket. Vision bjuder in sina chefsmedlemmar.

En framtid bortom glastaket – Skellefteå 27 april

Ulrika Sedell föreläser om framgångsfaktorer för att nå framgång i arbetslivet och i chefskarriären. Föreläsningen utgår från boken Bortom glastaket och de 27 toppchefernas erfarenheter. Vision bjuder in chefsmedlemmar.

Att leda utveckling – inte styra människor 16 mars i Örebro

Vilka är framgångsfaktorerna som ger resultat? Välkommen till en spännande föreläsning där du får inspiration till att påverka, driva förändring, inspirera och utveckla medarbetare. Ulrika Sedell utgår från boken Bortom glastaket och de 7 ledarnycklar som var framgångsfaktorerna bakom chefernas framgång.  

En framtid bortom glastaket – Varberg 24/11

Ulrika Sedell föreläser och med interaktiva uppgifter diskuterar om vad som gynnar kvinnor i arbetslivet och om vilka lärdomar och kunskaper som kan dras av det. Det handlar om ledarskap, självledarskap, värderingar och att mobilisera för resultat. Vision genomför verksamhetsutvecklingsdagar.