Leda utveckling, inte styra människor – 7 ledarnycklar 29/8 Örebro

Vilka är framgångsfaktorerna som ger resultat? Välkommen till en spännande föreläsning med Ulrika Sedell där du får inspiration till att påverka, driva förändring, inspirera och utveckla medarbetare. I boken Bortom glastaket intervjuas 26 kvinnor på toppositioner om sin karriär, sitt ledarskap och drivkrafter. Det visade sig finnas sju gemensamma faktorer i deras ledarskap som lett till resultat. De lyfter gemensamt bland annat: glädjen i att påverka och vikten av att med värme leda ur konflikter, delegera mandat och vikten av att involvera vid förändringsarbete. Under föreläsningen varvas forskning, anekdoter och verktyg för ditt ledarskap. Vision Chef bjuder in sina medlemmar i Örebro.