En framtid bortom glastaket – Skellefteå 27 april

Ulrika Sedell föreläser om framgångsfaktorer för att nå framgång i arbetslivet och i chefskarriären. Föreläsningen utgår från boken Bortom glastaket och de 27 toppchefernas erfarenheter. Vision bjuder in chefsmedlemmar.