Att leda utveckling – inte styra människor 16 mars i Örebro

Vilka är framgångsfaktorerna som ger resultat? Välkommen till en spännande föreläsning där du får inspiration till att påverka, driva förändring, inspirera och utveckla medarbetare. Ulrika Sedell utgår från boken Bortom glastaket och de 7 ledarnycklar som var framgångsfaktorerna bakom chefernas framgång.