Hur kommer du framåt i din karriär som chef? Uppsala 25/11

Ulrika föreläser om nycklar för att ta dig framåt i din karriär. Det handlar om självledarskap, om avgörande relationer och kontexter som främjar karriären. Vi gör övningar, nätverkar och reflekterar över det egna livet. https://www.ledarna.se/Branschforeningar/Ledarna-inom-privat-tjanstesektor/Kalender/karriarutveckling—natverkstraff-for-ledarna-inom-privat-tjanstesektor/

Hur kommer du framåt i din karriär som chef 20/10 växjö

Under en eftermiddag leder Ulrika Sedell samtalen och föreläser kring 7 Karriärnycklar från boken Bortom glastaket. Vilka relationer, färdigheter och kontexter blir viktiga när du ska nå dina mål. Här ska nätverkas, utbytas erfarenheter och göras övningar. Ledarna bjuder in. Läs mer här!

Hur kommer du framåt i din karriärutveckling som chef? Göteborg 13/10

Under en eftermiddag leder Ulrika Sedell samtalen och föreläser kring 7 Karriärnycklar från boken Bortom glastaket. Vilka relationer, färdigheter och kontexter blir viktiga när du ska nå dina mål. Här ska nätverkas, utbytas erfarenheter och göras övningar. Ledarna bjuder in. Läs mer här!

Karriärutveckling – nätverksträff med Ledarna i Umeå 12 maj

I Umeå träffas chefer för att diskutera och reflektera över relevanta frågor för chefsrollen. Tips och råd utdelas om den egna karriären. Ulrika Sedell  föreläser  om 7 karriärnycklar och leder dagens diskussioner. Det är en mötesplats för nätverkande och inspiration. Läs mer om dagen här  

29/10 Bortom glastaket

Vägar du stå still?
Hur påverkas chefsrollen av digitalisering och kan vi undgå den? Varför finns det så få kvinnor på ledande befattningar? Samhällsförändringar ställer allt högre krav på den egna karriärutvecklingen. Har du det som behövs? Ledarna bjuder in till seminarium. Ulrika Sedell, Per Schlingmann och Magnus Dalsvall talar.