Hur kommer du framåt i din karriär som chef? Uppsala 25/11

By 24 november, 2016 december 20th, 2016 Bortom glastaket, Föreläsningar

Ulrika föreläser om nycklar för att ta dig framåt i din karriär. Det handlar om självledarskap, om avgörande relationer och kontexter som främjar karriären. Vi gör övningar, nätverkar och reflekterar över det egna livet.

https://www.ledarna.se/Branschforeningar/Ledarna-inom-privat-tjanstesektor/Kalender/karriarutveckling—natverkstraff-for-ledarna-inom-privat-tjanstesektor/

Kommentera

4 + 9 =