Hur kommer du framåt i din karriärutveckling? Ulrika föreläser 29/9

Hur kommer du framåt i din karriärutveckling som chef?

Ulrika föreläser och leder dagen för chefer om karriärutveckling och nätverkande. 150 chefer samlas under en dag för att arbeta med den egna utvecklingen.
Läs mer om upplägget här