Karriärutveckling – nätverksträff med Ledarna i Umeå 12 maj

I Umeå träffas chefer för att diskutera och reflektera över relevanta frågor för chefsrollen. Tips och råd utdelas om den egna karriären. Ulrika Sedell  föreläser  om 7 karriärnycklar och leder dagens diskussioner. Det är en mötesplats för nätverkande och inspiration.

Läs mer om dagen här