Ledarskap och kön – en väg bortom glastaket 26/1 Digitalt

Ulrika Sedell föreläser om Ledarskap och kön, som utgår från boken Bortom glastaket. Målgruppen är blivande Kyrkoherdar och uppdragsgivaren är Uppsala Universitet. Modulen genomförs digitalt och inleds med statistik och studier för att sedan visa på vilka faktorer som är avgörande för att inte bara nå kvantitativ jämställdhet utan också arbeta med normer och strukturer.

Manlighetskoden hos industriföretag, 6 november Göteborg

Ulrika Sedell genomför 4 chefsseminarier som utgår från Manlighetskoden – ledarskapets 7 dygder. Genus, jämställdhet och dess betydelse för ledarskap och resultat. Cheferna får arbeta i workshop kring egna hinder för jämställdhet och lösningar. Dessutom kring chefsdilemman och egna utmaningar.

Gender i svenska kyrkan – Kyrkoherdar i Stockholms Stift 20 mars

Biskop Eva bjuder in alla kyrkoherdar i Stockholms Stift till kyrkoherdedygnet på Stiftsgården Stjärnholm. Under förmiddagen föreläser, modererar paneldiskussion samt faciliterar Ulrika Sedell grupparbeten kring gender i svenska kyrkan. Det handlar om  att synliggöra förlegade normer och förändra dem.

En framtid bortom glastaket, Göteborg 9/2

Arbetsrättsligföreningen bjuder in till årsmöte och då föreläser Ulrika Sedell om En framtid bortom glastaket. Utifrån höstens #metoo upprop och den traditionella könsobalansen på ledande positioner föreläser om vad som gynnar kvinnor i karriären. Om var hindren finns och vad som är hjälpsamt för en organisation som strävar efter att både män och kvinnor ska […]

Open space konferens om vad som gynnar kvinnor i Räddningstjänsten 6/10

Under en dag samlas kvinnor från Räddningstjänsten för att identifiera hinder och framgångsfaktorer för att Räddningstjänsten ska bli bättre på att attrahera och behålla kvinnor. Endast 5% av cheferna inom Räddningstjänsten är kvinnor. Det krävs åtgärder för att få en mer balanserad ledningsstruktur. Ulrika Sedell leder dagen som avslutas med 7 aktiva åtgärder för att […]

En framtid bortom glastaket – Varberg 24/11

Ulrika Sedell föreläser och med interaktiva uppgifter diskuterar om vad som gynnar kvinnor i arbetslivet och om vilka lärdomar och kunskaper som kan dras av det. Det handlar om ledarskap, självledarskap, värderingar och att mobilisera för resultat. Vision genomför verksamhetsutvecklingsdagar.

En framtid bortom glastaket – Norrköping 23/11

Ulrika Sedell föreläser och med interaktiva uppgifter diskuterar om vad som gynnar kvinnor i arbetslivet och om vilka lärdomar och kunskaper som kan dras av det. Det handlar om ledarskap, självledarskap, värderingar och att mobilisera för resultat. Vision genomför verksamhetsutvecklingsdagar.

En framtid bortom glastaket – Landskrona 22/11

Ulrika Sedell föreläser och med interaktiva uppgifter diskuterar om vad som gynnar kvinnor i arbetslivet och om vilka lärdomar och kunskaper som kan dras av det. Det handlar om ledarskap, självledarskap, värderingar och att mobilisera för resultat. Vision genomför verksamhetsutvecklingsdagar.

14/11 Maktsalongen – Bortom glastaket

Maktsalongen bjuder in unga kvinnor i civilsamhället till nätverk över hela Sverige. Aida Hadzialic (S) som är gymnasie- och kunskapslyftsminister berättar om sin karriär. Ulrika Sedell föreläser om vägen bortom glastaket och ger verktyg för personligt ledarskap.