Bortom glastaket – Fredrika Bremer 17 oktober

Ulrika Sedell föreläser, Det finns en framtid bortom glastaket hos Fredrika Bremer förbundet.