Manlighetskoden hos industriföretag, 6 november Göteborg

Ulrika Sedell genomför 4 chefsseminarier som utgår från Manlighetskoden – ledarskapets 7 dygder. Genus, jämställdhet och dess betydelse för ledarskap och resultat. Cheferna får arbeta i workshop kring egna hinder för jämställdhet och lösningar. Dessutom kring chefsdilemman och egna utmaningar.