Framtidens jobb passar kvinnor bättre

Tidningen Chef intervjuar Ulrika Sedell angående en studie från Manpower om att kvinnor och män tillskriver sig själva helt olika egenskaper. Passar kvinnors egenskaper framtidens arbetsmarknad bättre?

Kvinnor spräcker glastaket

Skippa karriärplanen och gör en livsplan. Det är en nyckel till framgång, enligt författaren och coachen Ulrika Sedell. På Chefsfredag talade hon för chefer i Naturvetarna och några andra Saco-förbund. Läs mer i artikeln här

Humankapitalet har aldrig varit så viktigt som i dag

Allt fler ser medarbetarna som företagets viktigaste resurs. Trots det saknar många ett utvecklat ledarskap, belöningssystem eller värderingar för att attrahera, utveckla och behålla talangerna. NCC intervjuar Ulrika Sedell om ledarskap.

Intervju hos Chef.se

Du kommer snart att tappa din bästa medarbetare. Och varken beröm, högre lön eller tjänstebil lär ändra på saken. Steg ett: identifiera vem som är högpresterare…

Intervju hos motivation.se

Skapa motivation med idéburet ledarskap. Bästa sättet att påverka som ledare är att vara ett föredöme och leva organisationens värderingar, säger ledarskapskonsulten Ulrika Sedell…

Intervju hos Civilekonomen

Männen fortsätter att dominera på toppbefattningar. En ny bok beskriver 7 nycklar till hur du som kvinna tar dig förbi glastaket. Problemet med glastaket är att det inte syns eller märks förrän…

Intervju hos Personal och Ledarskap

De ville skriva en bok om kvinnors karriär, men det blev lika mycket en ledarskapsbok. Chefsutvecklaren, och numera författaren, Ulrika Sedell kallar det för en bonus…