Framtidens jobb passar kvinnor bättre

Tidningen Chef intervjuar Ulrika Sedell angående en studie från Manpower om att kvinnor och män tillskriver sig själva helt olika egenskaper. Passar kvinnors egenskaper framtidens arbetsmarknad bättre?

Det är bemannings och rekryteringsföretaget Manpower Group som frågat över 4000 svenskar om hur de är är på jobbet. Undersökningen visar att kvinnor i högre grad än män beskriver sina egenskaper i relation till andra. Män å andra sidan tillskriver sig själva mer individorienterade egenskaper.”Kvinnor har delvis fostrats till att tro att de mer sociala än männen. De får lära sig tidigt att träna på relationer, lösa konflikter och vara lyhörda”, säger Annika Härenstam, professor på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.”Dessa har har setts som medfödda egenskaper som varken har belönats med status, höga löner eller makt”, säger hon.Istället har den mer karismatiska sociala kompetensen belönats, till exempel självsäkerhet, förmåga att göra sin röst hörd eller få andra att lyssna. Egenskaper som hamnar högt upp när männen svarar på frågan hur de är på jobbet.Annika Härenstam, professor på psykologiska institutionen.

”Historiskt har arbetsmarknaden varit männens värld, där ett framgångsrikt ledaskap har präglats av det extroverta, snabba och auktoritära”, säger Ulrika Sedell, konsult inom ledar- och strategiutveckling och medförfattare till boken Bortom glastaket.Nu visar flera undersökningar, både i USA och Sverige, att mjuka värden blir allt mer efterfrågade som egenskaper. En rapport från konsultjätten McKinsey listar ”vara stödjande” i topp. När Manpower undersökte saken 2015 blev ”ansvarstagande” och ”rak i kommunikationen i topp”. När Tidningen Chef gjorde samma sak 2014 hamnade ”kunna hantera förändringar” och ”förmåga att kommunicera i topp”.egenkaper-kvinnor-manI dagens arbetsmarknad handlar god ledarskapsförmåga om så mycket mer än att peka med hela handen.”För att lyckas vara en flexibel verksamhet, med medarbetare som förstår företagets mål och där medarbetare självständigt kan fatta strategiska beslut har ledarskapet behövts förändras till att bli mer kommunikativt, involverande, prestigelöst och omtänksamt”, säger Ulrika Sedell.

Digitaliseringen och globaliseringen ställer helt nya krav på företag och organisationer. Det påverkar ledarskapet och det ser ut att gynna kvinnor, enligt Ulrika Sedell.”Om man jämför vilka egenskaper chefer efterfrågar med vilka egenskaper män och kvinnor tillskriver sig själva, så ligger kvinnor bättre till än män. Tidigare var maskiner verksamhetens huvudsakliga resurser och för att öka produktionen kunde vi ´öka trycket och höja hastigheten´”, säger hon.Utmaningen blev då att producera så mycket som möjligt med så lite insats som möjligt.”Idag är det i högre grad humankapitalet som är avgörande för verksamhetens framgång”, säger Ulrica Sedel.LÄS MER:Egenskaperna som äger – bransch för branschSå ser du högpresteraren – och får hen att stanna”Då blir kunskap, information, medkänsla och relationer allt viktigare komponenter. Att dela med sig av kunskap och information behöver integreras i vårt arbetsliv. Social hållbarhet är en av våra stora utmaningar i arbetslivet. Det handlar i huvudsak om relationer och förhållandet mellan dessa”, säger Ulrika Sedell.
Läs Chefs artikel här