Ledarskap och kön, Svenska kyrkan och Uppsala universitet, 4 november

Ulrika föreläser om ledarskap och kön i kursen Kyrkligt ledarskap för blivande kyrkoherdar i Svenska kyrkan. Uppdragsutbildning hos Uppsala Universitet. Föreläsningen bygger på boken Bortom glastaket, om vad som gynnar kvinnor i karriären och var hindren finns i organisation och ledarskap.

Kyrkligt ledarskap 15 hp Lund och Uppsala universitet

Ulrika Sedell inleder samarbete med Lund och Uppsala universitet där hon under 2018 och 2019 ska bidra med föreläsningar om ”ledarskap och kön” i uppdragsutbildningen Kyrkligt ledarskap för blivande kyrkoherdar.

Metoo – men sedan då? Visby 13 juni

Hur har #metoo påverkat arbetsplatserna? Och hur arbetar vi vidare med jämställdhet, genus och medvetandegörande av härskartekniker på arbetsplatserna. Ulrika Sedell föreläser på Gotlands Museer och Kicki Scheller från Länstyrelsen leder samtal med panelen.  

Gender i svenska kyrkan – Kyrkoherdar i Stockholms Stift 20 mars

Biskop Eva bjuder in alla kyrkoherdar i Stockholms Stift till kyrkoherdedygnet på Stiftsgården Stjärnholm. Under förmiddagen föreläser, modererar paneldiskussion samt faciliterar Ulrika Sedell grupparbeten kring gender i svenska kyrkan. Det handlar om  att synliggöra förlegade normer och förändra dem.

Bemästra motstånd

I det femte avsnittet samtalar om motståndet som skapas vid förändring och vid förändrat beteende. Hur hanterar man motståndet? Varför är det så svårt att prata om gender eller glastak i verksamheter? Det är några ämnen och så intervjuar vi Kristina Bolme Kuhn, sjuksköterska, forskare, lärare och tidigare ordförande för Läkare utan gränser. Vi svarar på lyssnarfrågan och ger tips.

Identifiera din spelplan och nyttja den till din fördel

I fjärde avsnittet talar vi om kvinnors spelplan och motstrategier. Vi lyfter fram några utnämningar och reflekterar över glastak. Vi samtalar med Lena Olving, VD Mycronic som beskriver sin nyfikenhet och drivkraft som varit viktig för hennes karriär. Hon talar också om att kompetensplanera men också om vikten att använda spelplanen till sin fördel. Vi reflekterar över en lyssnarfråga och ger tips för att stärka sitt självledarskap.

Hoppa i karriärklätterställningen!

I tredje avsnittet sätter vi ljuset på hur kompetens värderas utifrån om det är en kvinnas eller mans kompetens. Vi intervjuar Helena Källerman som gjort flera stora hopp i sin karriär. Senast från att vara vd för Sweco Position till att bli egenföretagare och författare. Resultatet av att följa sin egen inre kompass är att karriären blir mer likt en klätterställning än en stege.

Poddavsnitt 2 – Värderingar bär både vd och bolag

Den här kraften hos människor är vad jag vill komma åt som chef, hur jag kan jobba för att alla ska bli sitt bästa jag, säger Helene Hasselskog. Hon pratar mycket med medarbetarna om vad som gör att de får flow och vad de behöver för förutsättningar. Medarbetarna beskriver i sin tur Helene Hasselskog som […]

Poddavsnitt 1 – Släpp projektledarrollen

– När jag var yngre tog jag med problemen hem, men jag har lärt mig att stänga av det. Jag har läst om det, haft en mentor och jobbat aktivt med att släppa jobbet när jag går hem, berättar Louise Sander.