Föreläsning i styrelsens utmaningar och lösningar – Stockholms Stift 17/2

Stockholms Stift bjuder in samtliga nyvalda förtroendevalda och kyrkoherdarna i Stockholms Stift till en dag fylld av inspiration och vägledning inför kommande mandatperiod. Ulrika Sedell föreläser om styrelsens utmaningar och möjligheter.