Ledarskap och kön, Svenska kyrkan och Uppsala universitet, 4 november

Ulrika föreläser om ledarskap och kön i kursen Kyrkligt ledarskap för blivande kyrkoherdar i Svenska kyrkan. Uppdragsutbildning hos Uppsala Universitet. Föreläsningen bygger på boken Bortom glastaket, om vad som gynnar kvinnor i karriären och var hindren finns i organisation och ledarskap.