Att leda utveckling – inte styra människor 16 mars i Örebro

Vilka är framgångsfaktorerna som ger resultat? Välkommen till en spännande föreläsning där du får inspiration till att påverka, driva förändring, inspirera och utveckla medarbetare. Ulrika Sedell utgår från boken Bortom glastaket och de 7 ledarnycklar som var framgångsfaktorerna bakom chefernas framgång.  

7 nycklar för framgångsrikt ledarskap

Ledarskap handlar ytterst om att ge förutsättningar för andra att nå resultat. Det är inte lätt att komma ihåg det när tävlingsinstinkten går igång och man vill vinna, eller den egna kritiska rösten blir så hög så allt fokus läggs på det egna beteendet och resultatet. Men det är din förmåga att förstå vem du […]

Att leda utveckling – inte styra människor. Umeå 17/2

Vilka är de viktigaste delarna i ett ledarskap som visar riktning, motiverar och ger förutsättningar för resultat? Ulrika Sedell föreläser om de 7 ledarnycklarna från boken Bortom glastaket som bygger på intervjuer med 26 toppledare. De framgångsfaktorer som varit avgörande för deras framgång. Nycklarna handlar bland annat om att vara förebild, leda ur konflikter och […]