Att leda utveckling – inte styra människor – Sundsvall 16/11

Ulrika Sedell föreläser en kväll om utvecklande ledarskap och om de 7 ledarnycklarna från boken Bortom glastaket. Nycklarna handlar bland annat om att vara förebild, leda ur konflikter och leda mot mål. Unionen bjuder in sina chefsmedlemmar.