Vägar till innanförskap 30/11 Göteborg

Opportunity Day i Göteborg! Ämnen som lyfts under dagen är köpkraften hos utrikes födda, hur mångfald driver innovation, hur företag lyckats utmana sina ska-krav vid rekrytering och vi får exempel på hur andra ser affärsnyttan i mångfald. Bland annat föreläser Ulrika Sedell om vägar till innanförskap.  Läs mer här!