Styrelseutveckling 19/3 Svenska kyrkan

Ulrika utbildar, ordföranden i Stockholms kyrkoråd, i ledarskap. Om ett ledarskap som motiverar, engagerar och som får gruppen driva åt samma håll. Om beslutsstrukturer och mötesteknik.

Ledarskap och kön, Svenska kyrkan och Uppsala universitet, 4 november

Ulrika föreläser om ledarskap och kön i kursen Kyrkligt ledarskap för blivande kyrkoherdar i Svenska kyrkan. Uppdragsutbildning hos Uppsala Universitet. Föreläsningen bygger på boken Bortom glastaket, om vad som gynnar kvinnor i karriären och var hindren finns i organisation och ledarskap.

Bortom glastaket, Lunds Universitet 4 sept

Ulrika föreläser utifrån hennes bok Bortom glastaket för kyrkoherdar i utbildningen Kyrkligt ledarskap som genomförs av Lunds Universitet. Det handlar om vad som krävs för att bli en inkluderande och jämställd organisation och vad som gynnar kvinnor.

Utvecklande ledarskap, Stockholm 3 september

Ulrika föreläser och faciliterar om utvecklande ledarskap för kyrkoherdar i Svenska kyrkan. Om vad vad som krävs för att inspirera, motivera och leda hållbart mot resultat.

Vägar till innanförskap, Uppsala Universitet 28 augusti

Ulrika ansvarar för en  modul i kyrkligt ledarskap som Svenska kyrkan i samarbete med Uppsala Universitet genomför för blivande kyrkoherdar. Ulrika föreläser utifrån sin bok Vägar till innanförskap, om vilket ledarskap som krävs för att lyckas med integration. Det är 5 ledarstrategier som har varit framgångsrika för andra verksamheter,

Gender i svenska kyrkan – Kyrkoherdar i Stockholms Stift 20 mars

Biskop Eva bjuder in alla kyrkoherdar i Stockholms Stift till kyrkoherdedygnet på Stiftsgården Stjärnholm. Under förmiddagen föreläser, modererar paneldiskussion samt faciliterar Ulrika Sedell grupparbeten kring gender i svenska kyrkan. Det handlar om  att synliggöra förlegade normer och förändra dem.

Mentorns ledarskapsnycklar, Stockholms Stift 21/9

Att vara mentor innebär lärande och utveckling för både mentorer och adepter. Dialogen är mentorskapets fundament och reflektionen vägen till lärande. Ulrika Sedell leder seminariet om mentorns ledarskapsnycklar, ger tips och råd varvat med erfarenhetsutbyte.

Mentorskap i Svenska kyrkan

Vad betyder det att vara mentor? Vilka utmaningar har ledarskapet inom kyrkan? Kyrkoherdar samlas för att resonera kring mentorskapet inom svenska kyrkan.