Mentorskap i Svenska kyrkan

Vad betyder det att vara mentor? Vilka utmaningar har ledarskapet inom kyrkan? Kyrkoherdar samlas för att resonera kring mentorskapet inom svenska kyrkan.