Styrelseutveckling 19/3 Svenska kyrkan

Ulrika utbildar, ordföranden i Stockholms kyrkoråd, i ledarskap. Om ett ledarskap som motiverar, engagerar och som får gruppen driva åt samma håll. Om beslutsstrukturer och mötesteknik.

Gender i svenska kyrkan – Kyrkoherdar i Stockholms Stift 20 mars

Biskop Eva bjuder in alla kyrkoherdar i Stockholms Stift till kyrkoherdedygnet på Stiftsgården Stjärnholm. Under förmiddagen föreläser, modererar paneldiskussion samt faciliterar Ulrika Sedell grupparbeten kring gender i svenska kyrkan. Det handlar om  att synliggöra förlegade normer och förändra dem.

Mentorns ledarskapsnycklar, Stockholms Stift 21/9

Att vara mentor innebär lärande och utveckling för både mentorer och adepter. Dialogen är mentorskapets fundament och reflektionen vägen till lärande. Ulrika Sedell leder seminariet om mentorns ledarskapsnycklar, ger tips och råd varvat med erfarenhetsutbyte.

Mentorskap i Svenska kyrkan

Vad betyder det att vara mentor? Vilka utmaningar har ledarskapet inom kyrkan? Kyrkoherdar samlas för att resonera kring mentorskapet inom svenska kyrkan.