Om kön, makt och kultur, M-gruppen 202109-02

Ulrika Sedell leder en dag i M-gruppens MBA program med fokus på normkritik, genus och maktstrukturer. Dagen bygger på böckerna Bortom glastaket och Manlighetskoden. Föreläsning, övningar, diskussioner varvas med gruppuppgifter. Dagen syftar till att höja kompetensen avseende normkritik och få syn på normer som motverkar och gynnar verksamhetens mål.

Open space konferens om vad som gynnar kvinnor i Räddningstjänsten 6/10

Under en dag samlas kvinnor från Räddningstjänsten för att identifiera hinder och framgångsfaktorer för att Räddningstjänsten ska bli bättre på att attrahera och behålla kvinnor. Endast 5% av cheferna inom Räddningstjänsten är kvinnor. Det krävs åtgärder för att få en mer balanserad ledningsstruktur. Ulrika Sedell leder dagen som avslutas med 7 aktiva åtgärder för att […]

En framtid bortom glastaket 26 april Växjö

På Linnéuniversitetet kommer vi att diskutera hur glastak identifieras och raseras. Vad egenmakt är och varför nätverket är så viktigt för idéutveckling och karriär. Om värderingars betydelse för att rekrytera och behålla kompetens. Det handlar om en framtid bortom glastaket.   Läs mer om föreläsningen här:

En framtid bortom glastaket – Varberg 24/11

Ulrika Sedell föreläser och med interaktiva uppgifter diskuterar om vad som gynnar kvinnor i arbetslivet och om vilka lärdomar och kunskaper som kan dras av det. Det handlar om ledarskap, självledarskap, värderingar och att mobilisera för resultat. Vision genomför verksamhetsutvecklingsdagar.

Bortom glastaket – 7 karriärnycklar för framgång 18/10 Göteborg

Under föreläsningen får ni ta del av resultatet i hennes bok Bortom glastaket där 26 kvinnor berättar om sina erfarenheter av att ha nått toppositioner i sin karriär. Om vad som gynnat dem, hindrat dem och deras tips till dem som vill göra karriär och som vill verka för en hållbar organisation. Du får tips […]

Karriärutveckling – nätverksträff med Ledarna i Umeå 12 maj

I Umeå träffas chefer för att diskutera och reflektera över relevanta frågor för chefsrollen. Tips och råd utdelas om den egna karriären. Ulrika Sedell  föreläser  om 7 karriärnycklar och leder dagens diskussioner. Det är en mötesplats för nätverkande och inspiration. Läs mer om dagen här  

7 karriärnycklar – vägen bortom glastaket

Den här online-utbildningen är för dig som vill vidare, tycker att du har fastnat eller vill utveckla ditt självledarskap. Utbildningen omfattar kunskap, inspirationsföreläsningar, tester och övningar. Du får strategier och verktyg men det är du som gör jobbet.